Tiyatro Terimleri

Toplam 448 tiyatro terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Ödenekli Tiyatro

:
Devlet, yerel yönetim, eyalet, kent tarafından belli bir ödenek verilerek paraca desteklenen tiyatroların tümü. ...

Öfkeli Genç Kuşak

:
İngiltere'de 1950'lerin ortalarında tiyatroyu biçemsel ve içeriksel olarak etkilemiş oyun yazarları için kullanılan, Leslie Paul'ün ...

Ön Oyun

:
Oyun ana bölümünden önce bilgi vermede kullanılan giriş bölümü .Oyuna konu olan olgudan önce geçenleri ...

Ön Sahne

:
Çerçeve sahnenin önünde bulunan iki ile dört metre arasında genişliği olan çıkıntı. ...

Ön Sahne Işıkları

:
Seyirci salonunda, tavanın sahneye yakın yerinden sahneye yönetilmiş dizi ışıklarının tümüne verilen ad. ...

Ön Yerler

:
Çok katlı tiyatrolarda, zemin katın sahneye yakın kesiminde bulunan seyir yeri. ...

Ön Yüz

:
Bir tiyatro yapısının ön yüzü. ...

Önceden Saptamalı Karartıcı

:
Sahnede bir ışık durumu varken, sonraki sahnenin ışık durumunun önceden hazırlanabildiği karartıcı çeşidi. ...

Öncelik Hakkı

:
Bir oyunun ilk kez sahneye çıkarma hakkı. ...

Öncü

:
Anadolu'da oyun düzenleyenlere verilen adlardan biri. ...

Öncü Oyun

:
Alışa gelinmiş oyunlardan ayrılan, gerek yapısı gerekse anlatım yönünden yenilikler getiren oyun. ...

Öncü Tiyatro

:
Getiren tiyatro. Öncü oyunları yaygınlaştırmayı amaç edinen tiyatro. ...

Öykülemek

:
Bazı oyunların başında, ortasında, sonunda ya da yer yer anlatıcı yoluyla oyunu konusunu anlatmak, bazı ...

Özel Bölme

:
Tiyatrolarda 4 veya 5 kişilik özel bölmeli seyir yeri. ...

Özel Bölme Sorumlusu

:
Tiyatrolarda özel localara bakan görevli. ...

Özel Gösteri

:
Kapalı gösteri. Bir oyunun özel olarak çağrılmış konuklar önünde oynaması. ...

Özel Tiyatro

:
Özel kişilerin kurup yönettikleri tiyatro.Bunlar arasında yarı ödenekli ya da ödeneksiz olanlar vardır. Genellikle, sponsor ...

Özenci Tiyatro

:
Kazancının tiyatrodan sağlamayan, genellikle oyunculuk tekniği olmayan, ancak çalışmasını özenle özenle yapan kişilerden kurulu topluluk ...

Özenci Topluluk

:
Özenci tiyatroda daha küçüktür; az kişili oyunlar oynayan, oyunculuk eğitimini olmayanlardan kurulu topluluk. ...

Özet

:
Bir oyunun konusunu kısaca anlatan, bu konu üzerinde aydınlatıcı noktaları gösteren kısa metin. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>