Tiyatro Terimleri

Toplam 448 tiyatro terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Kaba Güldürü

:
Kalın çizgili,kaba esprilere ve hareketlere dayandırılarak, salt eğlence amacıyla geliştirilen güldürü. ...

Kabare

:
Daha çok güncel siyasal konuları, toplumsal ve kültürel gündelik yaşamdaki yozlukları, acı, iğneleyici bir dille, ...

Kabuki

:
Japonya'da, soyluların tiyatrosu olan No tiyatrosu karşısında, günlük yaşama dönük halk tiyatrosu. ...

Kadın Tiyatrosu

:
Kadınlar tarafından, kadın sorunları üstüne, kadınlar için yapılan tiyatro etkinlikleri. 1960'larda kadın hareketinin ortaya çıkmasıyla ...

Kahramanlık Komedyası

:
Kralların, prenslerin ve soyluların beş oyun kişisi olduğu, serüvenleri kapsayan komedya ...

Kahramanlık Tragedyas

:
İngiltere'de, 17. yüzyıldaki Restorasyon Dönemi'ne özgü tragedya. Fransızların klasik tragedya biçiminden esinlenilerek onur, aşk ve ...

Kahya

:
Anadolu köy seyirlik oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri. ...

Kanbur

:
Orta Oyunu ve Gölge Oyunu tiplerinden biri. Genellikle geveze, saldırgan ve sevimsiz bir kişi olarak ...

Kara Gülmece

:
Acı alay, içinde kişiyi düşündürecek ve hüzünlendirecek gülmece. Saçma ve abes mantık içinde, groteski de ...

Karakter

:
Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun ...

Karakter Komedyası

:
Bu komedya biçiminde gülünç kahramanın yanlış ve zayıf yanları öne çıkar. Toplum içindeki yanlışların eleştirisi ...

Karakter Oyuncusu

:
Kendine özgü ruhsal gelişimi ve davranışı olan, özellikle yaşlı kişilikleri canlandırmada usta olan yalancı. ...

Kavuk Devirme

:
Orta oyununda Kavuklunun kavuğunu yere düşürmeden bir baş hareketiyle devirmesi. Bu tıpkı Karagüzün ışkırlağını arkaya ...

Kavuklu

:
Orta Oyunun iki eksen tipinden biri.Türk gölge oyunundaki Karagözün canlı özdesi. Dışa dönük, özü sözü ...

Kenar Tiyatrosu

:
Bir kentin kenar semtlerinde gösteri düzenleyen yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu. ...

Keranos

:
Antik Yunan tiyatrosunda,sahne üzerinde rol gereği ölenleri kaldırmakta kullanılan vince benzeyen araç. ...

Kerkides

:
Antik Yunan tiyatro yapısında seyir yerini dikine kesen basamaklı yol. ...

Kilise Oyunu

:
Kilise tarafından yönetilen ve denetlenen, çoğu kez rahiplerin oynadığı, Hıristiyan öğretisini yaymaya yönelik oyun. ...

Kilise Tiyatrosu

:
Dinsel günlerde rahiplerin ya da kiliseye gelenlerin oynadıkları dinsel oyunları sunan topluluk. Orta Çağın ilk ...

Kitle Tiyatrosu

:
Sayıları bini bulan oyuncu ve izleyicinin yer aldığı tiyatro. Tiyatro reformu düşünceleri bağlamında yer almış ...

Kişileştirme

:
Oyunun özüne uygun olarak eylemin gelişini sağlayan kişilerin yapımı. Oyun kişisinin yapımı , yönelişleri, davranışları, ...

Klasik Komedya

:
17. yüzyılda, Fransa'da Moliere ve 18. yüzyılda Almanya'da Lessing komedyaları için kullanılan terim. ...

Klasik Tiyatro

:
Tiyatro ve drama sanatında kendine özgü bir norm bütünlüğüne ulaşıldığı ve bu normların daha sonraki ...

Kolbaşı

:
1) (O.O.) Orta Oyununda kolların başında olan ve kola adını veren sanatçı; bu sanatçı kol ...

Konstrüktivist Tiyatro

:
İşçi sınıfının sanayileşme sürecindeki emeğini ve üretimini, çalışma tartımını ve devinimini anlatmak için Sovyet yönetmen ...

Köşebaşı Tiyatrosu

:
Köşe başlarında, yalın, hemen anlaşılabilecek, genellikle siyasal ve toplumsal içerikli, kalın çizgili oyunlar oynayan az ...

Kulisler

:
1) Sahnenin iki yanında,dekorun görüngesini tamamlayan ve derinliği sağlayan,yerleri değişebilen çerçeveli büyük panolar. 2) Bu ...

Kıyıcılık Tiyatrosu

:
Antonin Artaud'nun 1938'de öne sürdüğü, oyunculuğu, bilincin yok edildiği trans durumuna kadar götüren, dolayısıyla oyuncuyu ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>