Tiyatro Terimleri

Toplam 448 tiyatro terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Yabancılaştırma Etmeni

:
Brecht'in Epik Tiyatrosu'nun estetik temellerinden biri. Seyirci ile sahne arasına bir estetik uzaklık koyarak seyircinin ...

Yabancılaştırma Etmeni

:
Brechtin Epik Tiyatrosunun estetik temellerinden biri. Seyirci ve sahne arasına bir estetik uzaklık koyarak seyircinin ...

Yapay Yüz

:
Oyuncunun insancıl anlatımını kapatmak ya da oyuncuyla seyirci arasında estetik uzaklığı elde etmekte kullanılan ve ...

Yatra

:
Hindistan'da dinsel bayramlarda oynan ezgili, danslı halk oyunu. ...

İbiş

:
Doğaçlamaya dayanan Türk halk tiyatrosunda güldürünün baş yapımcısı olan uşak tipi. Bu tip Türk kuklasından ...

İbret Oyunu

:
Ortaçağ dinsel tiyatrosunun bir oyun türü. Hıristiyan ahlak öğretisinin propagandasına dayanan İbret Oyunu'nda eylem, "hayır" ...

İç Dekor

:
Bir odayı ya da kapalı alanı gösteren bir dekor. ...

İç Monolog

:
Bir oyuncunun sahnede konuşmasına karşın, düşündüklerini ve ruh durumunu seyirciye duyurması. ...

İçbükey Mercek

:
Iraksak(uzaklaştırıcı)mercek;bakılan bir şey olduğundan küçük görünür. ...

İçli Komedya

:
Çocuksu, yüzeyde, yalın ve kentsoylunun ahlak kavramlarını vurgulayan içli, acıklı ve sonu mutlulukla biten komedya ...

Yeni Komedya

:
Antik Yunan komedyasının aşağı yukarı İÖ 330 tarihlerinde ortaya çıkan incelmiş biçimi. Bu komedyada eski ...

Yer Altı Tiyatrosu

:
Altmışlı yıllarda ABD'de ve özellikle de New York'ta "Off-Off- Brodway" tiyatroları arasında, var olan düzene, ...

Yerel Oyun

:
Belli bir yerin özelliklerini gösteren konuları, kişileri, töreleri işleyerek yazılmış gerçekçi oyun. Bu çeşit oyunlarda ...

İmge Tiyatrosu

:
Sahne tasarımcısı Robert Wilson'un imgelere dayanan, sahne plastiği ve ışık anlayışıyla gelişen oyun düzeni biçemine ...

İmgelem

:
Stanislavski oyunculuk dizgesinde,oyuncunun,bir yapıtın öyküsünü sanatsal bir yolda sahne gerçeğine çevirmesinde başvurduğu varsayma işlemi. Oyuncunun ...

Yoksul Tiyatro

:
Jerzy Grotowski'nin tiyatro estetiği ile ortaya çıkan tiyatro anlayışı. Grotowski, önce 1959'da Opole'de sonra da ...

Yönetmek

:
1) Tiyatro yönetmek. 2) Bir tiyatro yapıtının sahnelenmesi işini yönetmek. ...

Yönetmen

:
Bir oyunu, gerekli gerekli ön hazırlığı ve yorumu yaptıktan sonra, dengeli ve sıkı bir düzen ...

Yöntem

:
Çağdaş oyunculuğun kurucusu. Stanislavskinin oyuncuyu çalışması için kullanılan sözcük. ...

İtalyan Sahnesi

:
İlk kez Rönesans'ta İtalya'da yapılmaya başlanan çerçeve sahneli ve perdeli sahne türü. ...

Yüksek Komedya

:
Karakter ve töre türlerini kapsayan komedya. ...

İyi Kurulu Oyun

:
XIX. yüzyılın başlarında,Fransız yazar Eugene Scribe tarafından önerilen uygulayımı yetkin bir oyun biçimi. Şu özellikler ...

İzlenimci Tiyatro

:
Simgeci tiyatro, atmosfer tiyatrosu ve biçemci tiyatro ile eşanlamlı olarak kullanılan kavram. 20. yüzyılın başlarında, ...

İşçi Tiyatrosu

:
1- İşçi sınıfının çıkarları doğrultusunda, onların sözcülüğünü yapan tiyatro. 2- İşçileri dinlendirip eğlendirirken öğreten tiyatro. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>