Tiyatro Terimleri

Toplam 448 tiyatro terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Dadacı Tiyatro

:
1. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa'da (Dada merkezleri olarak Zürich, Berlin ve Paris'te), dadacılık hareketi bağlamında ...

Dadacılık

:
XX. yüzyıl başlarında, Tristan Tzara ve Richard Hülsenbeckin yayımladıkları bildiriye (1916) başlamış ve yedi yıl ...

Dağar Tiyatrosu

:
Bir tiyatro dönemi içinde oynaması uygun gördüğü oyun demetini, ilerde de oynaya bilecek biçimde, önceden ...

Dakikalama

:
Oyunun süresini hesaplayabilmek için her bölümün kaçar dakika sürdüğünü saptama. ...

Değişebilir Dekor

:
Bir oyunda çabucak değiştirilebilecek biçimde hazırlanmış dekor. ...

Değişebilir Sahne

:
İstenilen biçime sokulabilen sahne biçimi. ...

Değişken Pano

:
Dekor değişiminde kullanılan çok çabuk değişe bilen pano. Bu, ya arkalı önlü kullanılabilinir ya da ...

Değişken Seğir Yeri

:
Değişik gösteriler ve amaçlar için kullanılabilen, seyir yeri biçiminin değiştirilmesiyle değişik oyun alanları elde edilebilen ...

Değişken Ses

:
Tiz ve pes uzamlara kolayca inip çıkabilen ses ...

Dekor

:
Oyun konusunun geçtiği yeri, çevreyi ve atmosferi biçim, kalıp, renk, ışıklama ve bazende simgelerle canlandıran ...

Dekor Birimi

:
Dekor parçası. ...

Dekor Tasarımcısı

:
Bir oyunun o dekorunu önce kağıt üzerinde tasarlayan, sonra renklendirip taslağını ve maketini yapan ve ...

Delikanlıbaşı

:
Anadoluda köy oyunlarını yöneten kişiye verilen ad. ...

Deneme Tiyatrosu

:
Yeni denemelerin yapıldığı, genç oyun yazarlarının, yönetmenlerinin ve oyuncularının değişik biçimler denendikleri topluluk. Burada daha ...

Deneysel Oyun

:
Bilinenin dışında, yeniliklerin denendiği oyun. ...

Deneysel Tiyatro

:
Yeni oyun biçimlerini deneyen tiyatro. Deneysel oyunlar, belli bir metinden yola çıkarak gerçekleştirilebileceği gibi, başlı ...

Denge

:
Yönetmenin, sahne üzerinde tasarladığı oyun düzeninin temel öğelerinde biri Göz, dengesiz bir görünümü (bilinçsiz olsun ...

Denyo

:
Orta Oyununda budala tipi. Denilo da denir. Yaygaracı, acıma duygusuyla şımartılmış, küstah, arsız, küfürbaz, yüzsüz ...

Devlet Tiyatrosu

:
Devletten ödenek alan, kültür ve sanat alanında kamu hizmeti ile sorumlu olan geniş olanaklı tiyatro. ...

Devrimci Tiyatro

:
Devrimci dramaturji uygulayan tiyatro eylemi. 1920-30 yıllarında Almanya'da ve Rusya'da etkinlik kazanan işçi tiyatroları ile ...

Dikkat çemberleri

:
Stanistlavskinin oyunculuk dizgesinde, dikkatin odaklanmasını kolaylaştırmak için saptanan bölgeler. Dikkati odaklamada üç bölge kullanılır; ...

Dilsiz Oyunu

:
Anadolu köylü oyunlarında sözsüz bir oyun;bu oyuna Samıt ya da Lal da denir. ...

Dip Müziği

:
Bir oyunda, hareket ve sözlerin yanı sıra,duygusal etkiyi arttırmak için yer alan destekleyici müzik. ...

Dip Perdesi

:
Sahne gerisine konulan resimli kumaş perde. ...

Dip Resmi

:
Bir sahne dekorundaki çeşitli öğelere derinlik vermesi için görünür yere kurulan resimli dekor parçası. Örnek ...

Ditramb

:
Tanrı Diyanizos onuruna söylenen,onun yaşamından acı ve tatlı serüvenlerinden söz eden, bazen ciddi bazen da ...

Diyalektik Oyun

:
Diyalektik yönle yazılmış oyun. En belirgin özelliği, gerçekliği yeniden yansıtırken tarihsel süreci göz önüne almasıdır. ...

Diyalektik Tiyatro

:
Brecht, yazarlık yaşamının son yıllarında, kuramlarını belirlediği tiyatrosu için Epik kavramının yetersiz kaldığını ve tiyatrosunun ...

Diyazinos

:
Anadolu ve Yunan mitologyasında, doğanın yenileyicisi ve yaşamın simgesi olan şarap ve coşku Tanrısı. Zeus ...

Diyonizya

:
Tanrı Dionizos adına kutlanan törenlere verilen ad. Bunlar üç çeşitti; -Küçük Diyonizya- ya da Kent ...

Dişi Konuşma

:
Doğaçlama tiyatrosunda ya da Orta Oyununda Nekrenin (komiğin) ya da Kavuklunun nükte yapması için laf ...

Dişi Söz

:
Doğaçlama tiyatrosunda ya da Orta Oyununda Nekrenin (komiğin Kavuklunun nükte yapmasını sağlayan sözcük. ...

Doğaçlama

:
Bir oyunculuk yöntemi; daha önce belli bir sözel ya da mimiksel-davranısal sahne saptaması olmaksızın oyun ...

Doğaçlama Tiyatrosu

:
Bir betiğe dayanmadan önceden saptanmış bir gelişim çizgisi üstünde doğaçtan oynan ve örgüsü önceden bilindiği ...

Doğalcı Tiyatro

:
XIX. yüzyılda, Romantizme karşı ortaya çıkan, doğa bilimleri açısından insanları katılımsal, çevresel ve toplumsal ilişkilerine ...

Dolantı Komedyası

:
Kurgu ustalığının önemli olduğu bu komedyada olaylar ve güldürü öğesi yazarın tasarladığı bir dolantıdan ortaya ...

Dolaşıcı Topluluk

:
Kent kent , ilçe ilçe dolaşarak oyunlar oynayan taşra topluluğu. ...

Doruk Nokta

:
Bir oyunun geriliminde ve gelişiminde kesin noktası. Kişilerin ön planda olduğu oyunlarda baş oyun kişisinin, ...

Dördüncü Duvar

:
Natüralist ve yanılsamacı tiyatro kuramının başlıca bir ilkesi; sahne ile izleyici arasında varsayılan duvar. Kapalı ...

Dört Tragedya Çeşidi

:
(Yun.) Aristolese göre,tragedyanın karmaşık, aktörsel, yalın ve yıkımsal olan dört türü. ...

Dörtleme

:
1) Antik tiyatroda yazarın yarışmaya katılmak için yazmak zorunda olduğu üç tragedya ile bir satır ...

Dram

:
Yunancada "bir şey yapmak, oynamak"anlamına gelir. Yazın tarihçilerine göre, lirik ve epik yanında, üçüncü bir ...

Dram Sanatı

:
İnsana ilişkin olan her şeyi sanatsal bir yaratılışla canlandırılan üretim ve yapım. Dram sanatının birbirnden ...

Drama

:
Şiirsel, anlatısal ya da diyaloglar halinde yazılan ve yazınsal metnin, oyun kişilerinin söyleminden oluştuğu edebiyat ...

Dramatik

:
1) Drama yani oyun türüne ilişkin olan. 2) İçinde gerilim,çatışma çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan, ...

Dramatik Olay

:
Dramatik bir durum taratan olay. Her şeyden önce insanla ilgili olan ve insan üzerinde bizi ...

Dramatik Oyuncu

:
Sözlü tiyatro oyuncusu. ...

Dramatik Tiyatro

:
1) Konuşmanın, hareketlere desteklendiği tiyatro. 2) Epik Tiyatronun çıkışından sonra, estetik nitelikleri ve yanılsamacı yanı ...

Dramaturg

:
Kökence drama yazarı ve sahneye koyucu anlamına gelen Dramaturg, Lessing'in Hamburgischer Dramaturgie yapıtından sonra tiyatronun ...

Dramaturji

:
1- Uygulamalı ve yapımsal Dramaturji; dramaturgun gerçekleştirdiği etkinlik, dramaturgluk uğraşı; bir oyunun dramaturg ile yönetmenin ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>