Tiyatro Terimleri

Toplam 448 tiyatro terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Bahçe Tiyatrosu

:
17- 18. yüzyılların bir saray tiyatrosu biçimi; saray şenliklerinde bahçeye kurulan Barok kulisli tiyatrolar ya ...

Balet Opera

:
Tanınmış melodilerle söylenen şiirli opera. İngiltere'de XVIII. yüzyılda İtalyan operasına bir tepki olarak çıkmıştır. Bunun ...

Barok Tiyatro

:
Aşağı yukarı 1590 ile 1750 yılları arasındaki süreçte egemen olan bir sanat ve kültür anlayışı. ...

Bauhaus Tiyatrosu

:
20. yüzyılın başlarında tiyatro mimarisi ve sahne tasarımı alanında yenilikçi öncü denemelerde bulunmuş, daha çok ...

Başlangıç Müziği

:
Bir opera gösterisinde perde açılmadan ya da açılırken çalınan giriş müziği. ...

Başoyuncu

:
Bir oyunun belkemiğini kuran oyun kişisi. ...

Başrol

:
Bir oyunun gelişmesine asal katkısı olan rol. ...

Belediye Tiyatrosu

:
Belediyeden ödenek alarak çalışan ve belediye hizmetlerinden birini gören tiyatro. ...

Belgesel Oyun

:
Yaşanmış belli bir olayı, olayla ilgili belgelerden yola çıkarak, bu belgelerin oyunlaştırılması biçiminde sergileyen oyun. ...

Belgesel Tiyatro

:
Yaşanmış önemli bir olayın belgelere dayanarak tiyatro sahnesi için uyarlanmasıyla ortaya çıkan gösteri. ...

Benzetmeci Tiyatro

:
İki temel tiyatro ve oyun biçeminden biri; göstermeci tiyatro ve oyun biçeminin karşıtı. Benzetmeci Tiyatro, ...

Besteci

:
Bir müzik yapıtını yaratan kişi. ...

Biçemsel Tiyatro

:
20. yüzyılın başlarında, natüralizme karşı, simgeci sanat akımı çevresinde yer almış sahne düzeni ve tiyatro ...

Biçimci Tiyatro

:
İçeriğe karşıt, biçimin özerkliğini tanıyan, içeriği biçime indirgeyen genel bir tiyatro anlayışı. Biçimci Tiyatro, somut ...

Bildirge Tiyatrosu

:
Güncel konuları belli bir tutumda yansıtan ve seyirciyi etki altına almayı amaçlayan güdümlü tiyatro. ...

Bilgisayarlı Karartıcı

:
Bilgisayar yoluyla sahne ışıklarının saptandığı, gerçekleştirildiği ve denetlendiği elektronik karartıcı. Bu tür karatıcıların ilk evrelerinde ...

Bilinç

:
Stanislavski"nin oyunculuk dizgesinde, insanın kendi tarafından denetleme bilir yanı. ...

Bilinçaltı

:
Stanislavskki dizgesinde insanın denetimi dışındaki duygusal tepkileri kapsayan iç mekanizma için kullanılan sözcük. ...

Bilmezcilik

:
Oyun kişilerinden birinin, bilmez gibi davranıp başkasının ağzından söz almak için bildiği bir şeyi bilmiyormuş ...

Bireşimci Tiyatro

:
Tüm sanatların bir uyum içinde kaynaştırıldığı ve bundan bireşimsel bir bütün ortaya çıkarıldığı tiyatro. ...

Biyomekanik Oyunculuk

:
Tiyatro sanatları öğelerinin bütünsel sanat yapıtı içinde bireşimini öngören tiyatro plastiği ve tekniği anlayışı. 1900'lerde ...

Biyomekanik Yöntem

:
Meyerhold'un Pavluv'un koşullu tepke kuramı ile Taylorculuğun etkisi altında ortaya attığı, mekanikliğe ve ekonomikliğe dayalı ...

Boğumlama

:
Konuşma organlarımızın (dudak, dil, damak uzamı, yanaklar, alt çene) boğazımdan çıkan sese biçim vermek için ...

Bölge Tiyatrosu

:
Büyük kentler dışında, çeşitli yörelerde kurulmuş, aynı zamanda gezici olan ödenekli tiyatrolara verilen ad. ...

Bölüm

:
Bir tiyatro metninde olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm. ...

Budama

:
Bir oyun sahnelenirken kesilmesi gerekli dizelerin ya da kesimlerin çıkartılması. Budama, oyunun bütünlüğünü bozmayacak ve ...

Bulvar Komedyası

:
XIX. yüzyılda, Fransa'da kentsoylu melodramlarından çıkmış, sıradan seyircinin duygularına yönelik gişe başarısını önde tutan güldürü. ...

Bulvar Tiyatrosu

:
Kökence 19. yüzyılın ilk yarısında Paris'te Baron Georges Hausmann tarafından kentin yenileştirilmesi hareketi içinde açılan ...

Burjuva Oyunu

:
18. yüzyıl Aydınlanma tiyatrosunun başlıca oyun türü; ciddi oyun. Aristokrasiyle boy ölçüşen burjuvazinin yaşam felsefesini ...

Burlesk

:
Kalın çizgili, kişileri ve olayları karikatürleştirerek veren ve genellikle yerici, taşlayıcı, abartılı güldürü türü şakacı ...

Büyüleyici Eğer

:
Stanislavs kinin oyunculuk dizgesinin yaratıcılığa ilişkin çalışmasında, bir oyuncunun kendi yaşantısı olmayan bir rolü eğer ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>