Tiyatro Terimleri

Toplam 448 tiyatro terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Acı Çekme Oyunu

:
Ortaçağda ortaya çıkmış, insanın yaradılışından “son yargı”ya kadar tüm dinsel öyküleri konu edinen dinsel yönlendirmeli ...

Acıklı Komedya

:
Fransa'da klasik tragedyanın işlevini yitirmesinden sonra ve Aydınlanma Dönemi tiyatrosundan önce, burjuva tragedyası ile burjuva ...

Açık Biçim

:
Başlıca iki oyun biçiminden biri, kapalı oyun biçiminin karşıtı; göstermeci tiyatro, Aristotelesci -olmayan tiyatro, yanılsamacı- ...

Açıkdoğa Tiyatrosu

:
Bir açıkhava tiyatrosu biçimi. Açıkdoğa tiyatrosu, ormanlık kayalık, dağlık vb. gibi doğal alanlar ile tarihsel ...

Açıkhava Tiyatrosu

:
Açık havada oyunların oynandığı tiyatro yerleri. 1- Geniş Anlamda, Açıkhava Tiyatrosu, oyun yeri ile izleyici ...

Açılmak

:
Oyuncunun gövdesiyle seyirciye dönmesi. ...

Agon

:
1- Antik tiyatroda, tragedya ozanları, oyuncular ve dithyrambos koroları arasında yapılan yarışmalar; 2- Eski Komedya'da, ...

Agora

:
Pazar yeri. Antik tiyatro yapısı ortaya çıkmadan ve Diyonizos Şenlikleri Atina'daki Akropolisin güneydoğu yamacına alınmadan ...

Alan Tiyatrosu

:
Açık yada kapalı, oyunun oynandığı tiyatro biçimi. Antik Roma tiyatroları, amfitiyatrolar, Alan Tiyatrosu'nu ilk örnekleridir. ...

Alegori

:
1- Belli bir kavram, düşünce ya da ahlâk kategorisinin kişileştirme yoluyla canlandırılması; 2- Bir konuyu, ...

Altın Çağ

:
Doruğunu Aydınlanma Çağı'nda bulan, 17.yy ortalarından 18.yy'a dek gelişen bir süreç içinde yetişmiş olan büyük ...

Amatör Tiyatro

:
Genel anlamda, profesyonel tiyatronun karşıtı, gönüllü tiyatro; parasal kazanca ve meslekten sanatçı kişilerin etkinliklerine bağlı ...

Amfitiyatro

:
Tam çember ya da yumurta biçiminde bir sahne düzlüğünün çevresinde oturma yerlerinin basamaklar halinde yükseldiği ...

Anagnorisis

:
Tanıma. Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında bir oyun kişisinin gerçek kimliğini öğrenme. ...

Anarşi Tiyatrosu

:
Fransa'da Komün'ün 1881'de dağılması sonrasında, Birinci Dünya Savaşı'na kadarki ekonomik bunalım döneminde, siyasal baştanımazlıkla (anarşizmle) ...

Angura

:
1960'ların sonlarında, öğrenci hareketleri döneminde ortaya çıkmış, küçük tiyatro toplulukları. ...

Anlamsızlık Tiyatrosu

:
İnsanın doğaya ve yaşama olan giderek artan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu ve yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş ...

Anonim Oyun

:
1- Yazar adı olmayan ya da belirsiz kalmış oyunlar; örneğin, Pabuççu Ahmed'in Garip Maceraları; 2- ...

Anti Tiyatro

:
Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı ...

Antik Komedya

:
İÖ 486 yılında başlayan ve aşağı yukarı İÖ 200 yılına kadar süren bir dönem içindeki ...

Antik Tiyatro

:
Eski Yunan ve Latin tiyatroları için kullanılan terim. İ.Ö. 5. yüzyılda olgunluk çağına ulaşan antik ...

Antik Tragedya

:
İÖ 6.yüzyılda, Yunanlı Thespis ile başlayan ve İS 1.yüzyılda Latin Seneca ile son bulan yedi ...

Antik Yunan Tiyatrosu

:
İÖ VI. yüzyıldan, İÖ II. yüzyıla dek uzanan bir süreç içindeki eski Yunan tiyatrosu. ...

Antrakt

:
Tiyatro oyununun oynanışı esnasında; sahnenin düzenlenmesi, oyuncunun diğer perde için hazırlanması ve seyircinin dinlenebilmesi amacıyla ...

Apar

:
1) Oyuncunun rol gereği seyircinin duyacağı biçimde ama öbür oyuncuların duymadığı var sayımla düşüncelerini söylemesi. ...

Ara Dansı

:
Bir büyük oyunun bölüm aralarında kısa danslı skeç yada salt dans. ...

Ara Oyun

:
Bir oyun arasında yer alan kısa bölümlü gösteri. Antik koro, İspanyol entremese, İngiliz interlude, Fransız ...

Araba Sahne

:
Araba üzerine kurulan sahne türü. Bu ilk kez orta çağda ortaya çıkmış ve kilisenin dinsel ...

Arkalik Tiyatro

:
1) tiyatronun kaynağını ortaya çıkaran tiyatronun henüz örgütlenmediği estetize edilmediği ve herhangi bir betiğe dayanmadığı ...

Arkitektura

:
Tiyatro tarihi içinde aynı adı taşıyan iki önemli kitabın adı. 1) İ. Ö. 16 13 ...

Arlekino

:
Rönesans'ta 1550 yılarında ortaya çıkan İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun en önemli uşak tipi hırsız ama ...

Artoyun

:
Uzun bir oyunun bitiminden sonra oynanan tek perdelik kısa oyun. ...

Asal Düğüm Noktası

:
Baş oyun kişisinin en çok direndiği ya da güç harcadığı yer aksiyon yönelişini gösteren orta ...

Atellan Güldürüsü

:
Roma imparatorluğu"nda adını bir taşra kentinden alan kökeni dinsel kutlamalara değin geri giden flüt eşliğinde ...

Auto Sacramentale

:
İspanya'daki ilk dinsel oyunlara verilen ad. Bu oyunlarla kutsal kitaptan öyküler ve ermişlerin yaşamları alegorik ...

Auto Sacramentale

:
İspanyadaki ilk dinsel oyunlara verilen ad bu oyunlarda kutsal kitaptan öyküler ve ermişlerin yaşamları alegorik ...

Avangart Tiyatro

:
Genel geçerlik kazanmış anlatım yeni biçim ve anlatım denemeleriyle kökten aşmaya yönelik tiyatro hareketleri; deneysel ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>