Tıp Terimleri Sözlüğü

Toplam 616 tıp terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz tıp ve sağlık teriminin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Eğer aradığınız kelime sonuç vermezse lütfen üst kısımdaki harfleri kullanınız.

Bulunan Terimler

FALKS SEREBRİ

:
Beynin sağ ve sol yarı kürelerini birbirinden ayıran, orağa benzediği için bu isim verilen kalın ...

FALLOP TÜPLERİ

:
Her biri yaklaşık 10 ar cm. uzunluğunda, uterusun üst köşelerinden yumurtalıklara kadar uzanan iki borudur. ...

FALLOT'S TETRALOGY

:
Kalbin doğumsal bir anomalisine verilen isim. ...

FAMİLYAL

:
Irsi, kalıtsal, herediter. ...

FARİNKS

:
Yutak. ...

FASİAL PARALİZİ

:
Yüz siniri felci, bu sinirin felcinde yüzün yarısı kısmen hareketsiz ve ifadesiz kalır. Santral ve ...

FASİAL SİNİR

:
Yüz siniri, yedinci kafa çifti. ...

FAT

:
Yağ. ...

FATAL

:
Öldürücü, ölümle sonuçlanan. ...

FEBRİL

:
Ateşli, hummalı. ...

FEÇES

:
Dışkı. ...

FEKALİT

:
Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan dışkı taşı. ...

FEMUR

:
Uyluk kemiği. ...

FERMENT

:
Bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler. ...

FERMENTASYON

:
Mayalanma. ...

FERRİTİN

:
Demir elementinin vücutta depo edilen şekli. ...

FERTİL

:
Gelişme yeteneği olan, doğurabilen. ...

FERTİLİTE

:
Doğurma yeteneği, verimlilik. ...

FETAL

:
Fetus'a ait. ...

FETUS

:
Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim. ...

FRENİK SİNİR

:
Nervus Frenicus. Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diafragmanın sinirine verilen addır. ...

FİBRO-SARKOM

:
Bağ dokusunun kötü huylu tümörü. ...

FİBROM

:
İyi huylu bağ dokusu uru. ...

FİBRÖZ

:
Lif dokusu ...

FİBRİN

:
Kanın pıhtılaşmasına yarayan albumin cinsinden bir madde. ...

FİBRİNEMİ

:
Kanda fibrin bulunması. ...

FİBRİNÜRİ

:
İdrarda fidrin çıkması. ...

FİBULA

:
Bacaktaki iki kemikten dış kısımda olanıdır. Üstte Tibia ile eklem yapar diz eklemi yapısına girmez, ...

FİLARİA

:
Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit. Elefantiazis denilen rahatsızlığa neden olur. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>