Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

YONTMA (ÇENTME)

:
Yongalar yada parçalar haline getirme. ...

YOSUN ÖLDÜRÜCÜ

:
Yosunlara etkili zehirli kimyasal bir madde. ...

YOSUN PATLAMASI

:
Su kaynaklarının çeşitli atıklar ve akıntılar yoluyla besleyiciler, özellikle nitratlar ve fosfatlar yönünden zenginleşmesi sonucu ...

YOSUNLAR

:
Tamamen yada kısman su altında yaşayan veya nemli yüzeylerde büyüyen, bazı kimyasal elemanların bulunduğu koşullarda ...

İS

:
Bacadan çıkarak civardaki alana düşen küçük kurum parçası; sülfürük asit içeren isler asitli is olarak ...

YÜKSEK ENERJİLİ YIKAYICI

:
Kirli gazı atomize suyla temizleyen kollektör. ...

YÜZDÜRME

:
Maddelerin sıvı atıklardan yüzdürülerek ayrılmasına yarayan fiziko kimyasal arıtma yöntemi. ...

YÜZER SETLER

:
Küçük bir alanda toplanmış yoğun bir kitleyle uğraşmak, yayılmış bir kitleyle uğraşmaktan çok daha kolay ...

YÜZEY AKTİF MADDE

:
Deterjanlarda kullanılan ve atık sularda bulunduğunda alıcı ortam sularında köpürmeye yol açan yüzey aktif bir ...

YÜZEYSEL AKIŞ

:
Yeryüzünde akarak yada toprak yüzeyinden sızarak yüzeydeki su oluşumlarıyla yeniden birleşen su ve yağmur suyu. ...

YÜZEYSEL AKIŞ EROZYONU

:
Yüzeysel akışın yol açtığı erozyon; erozyona uğrayan toprakta bitki örtüsünün yerinden sökülmesiyle sonuçlanır. ...

İX REÇİNE

:
İyon değiştirici reçine. ...

YİNELENEN DOZ ZEHİRLİLİĞİ

:
Belli bir tahlikeye birkaç kez maruz kalmanın zehirli etkisi. ...

İYON DEĞİŞMESİ

:
Sıvı atık arıtımında kullanılan, sert suyu yeniden kullanmak için uygulanan yumuşatma işlemi. Bu işlemde sıvıdaki ...

İYONLAŞMA

:
Nötr bir atomun yada atom grubunun elektron kaybı yada kazanılması yoluyla elektrik yüklü hale gelmesi ...

İYONOSFER

:
Atmosferin yer yüzeyinden 80 kilometre ve daha yukarıdaki tabakaları. ...

İYOT 131

:
Bir gamma ışını yayıcısı ve genellikle inek sütüyle insanlara geçebilen bir kirlilik kaynağı. ...

İZ BÖLGESİ

:
Uçak gürültüsünden akustik açıdan etkilenen alan. ...

İZLEME PROGRAMI

:
Herhangi bir kirletici maddenin varlığının, etkisinin yada düzeyinin nicelik yada nitelik yönünden saptanması yada ölçülmesi ...

İZOTOPLAR

:
Aynı elemanın değişik atom ağırlığındaki atomları. ...

İZİN VERİLEBİLİR AZAMİ YOĞUNLUK

:
Normal ölçüde teneffüs edildiğinde yada tüketildiğinde, kritik bir organ için azami makul dozu geçmeyen, havada ...

İŞLETİM KAYIPLARI

:
Buharlaşma ve sızıntıdan kaynaklanan su kayıpları. ...

İŞYERİ HAVASI

:
Fabrikalardaki yada diğer iş yerlerindeki kapalı mekanlardaki hava. ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>