Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

TOPRAK KULLANIM ARAŞTIRMASI

:
Belli bir alanda toprağın kullanım biçimlerinin envanterinin çıkarılması çalışması. Bu çalışma, genellikle açıklamalı harita olarak ...

TOPRAK KULLANIM HARİTASI

:
Bir coğrafi bölgedeki toprak kullanım durumunu, siyasi sınırları, ulaşım ağını ve yöredeki su oluşumlarını da ...

TOPRAK KULLANIM PLANI

:
Toprağın, kamusal ve özel imar çalışmalarında dahil olmak üzere, nasıl kullanılacağı konusundaki resmi öneri. ...

TOPRAK KULLANIMI

:
Toprağın sanayi, konut, dinlenme yada diğer amaçlara tahsis ediliş biçimleri. ...

TOPRAK ÖRTÜSÜ

:
Rüzgar ve suyun yol açtığı toprak erozyonunu azaltmak amacıyla yetiştirilen bitkiler. ...

TOPRAK YÖNETİMİ

:
Mevcut nüfusun ve gelecek kuşakların ihtiyaçları ve doğal çevrenin korunması bakımından azami uzun vadeli yararı ...

TOPRAKBİLİM (PEDOLOJİ )

:
Toprakla ilgili bilim. ...

TOPRAKSAL

:
Toprakla ilgili, karayla ilgili. ...

TORTUNUN ÇÖKELMESİ

:
Akan suyun enerjisinin çökelmemiş tortunun yükünü kaldıramaması durumunda, materyalin, su sütunundan akıntı yatağına çökelmesi. ...

TOVALOP

:
Tanker sahiplerinin petrol kirliliğine ilişkin sorumlulukları konusundaki gönüllü sözleşme. ...

TOZ

:
Duman yada sisi oluşturan zerrelerden daha büyük, havada asılı durabilen katı parçacıklar. ...

TRAFİK KİRLİLİĞİ

:
Trafiğin yoğunlaşması ile artan ve araçlardan kaynaklanan atmosfer ve gürültü kirliliğinin oluşturduğu kirlilik bütünü. ...

TROPOPOZ

:
Troposferin üst sınırı. ...

TROPOSFER

:
Yer yüzeyindeki 0-16 kilometrelik bir yüksekliğe yayılan, hava olaylarının meydana geldiği atmosferin iç katmanı. ...

TSD

:
İşleme, depolama ve tasfiye. ...

TTSC

:
İki aşamalı yanma. ...

TURBA

:
Turbalıklarda ve bataklıklarda bulunan, kısmen ayrışmış materyalden oluşan yakıt. ...

TURBALIK

:
Düz bataklık arazi. ...

TUTMA HAVZASI

:
Herhangi bir olağan dışı nedenle fazla yüzeysel akışı alan ve uzun süreli depolama amacıyla tutan ...

TUTMA HÜCRESİ

:
Sellerin taşıdığı süprüntü ve molozları engelleyerek kanalizasyonun tıkanmasını önleyen, sokağın altındaki drenaj hücresi (odası ). ...

TUTUCU

:
Baca emisyonlarından kaynaklanan parçacıkları toplayan mekanik toplayıcı. ...

TUTUŞABİLİR

:
Kolayca alev alan. ...

TUTUŞMA DERECESİ

:
Alev alabilir maddelerdeki alt yanma sınırı. ...

TUTUŞTURMA

:
Atmosferdeki fazla yada gereksiz gazın yakılması işlemi. ...

TUZLU SU KARIŞMASI

:
Yer altı suyuna tuzlu su bulaşması; bu olay genellikle kıyı alanlarında gerçekleşir. Haliçlerde gel-git olayları ...

TUZLULUK

:
Sudaki tuz miktarı; doğal kaynaklardan oluşabileceği gibi atık su sızıntısında da oluşur. Suyun aşırı ölçüde ...

TUZUNU GİDERME

:
İnsanların yada hayvanların tüketmesine elverişli hale getitmek için suyun tuzunu giderme işlemi. ...

TÜKENME

:
Doğal kaynakların azalması, tükenmesi, kuruması, özellikle tüketim amacıyla kullanım, buharlaşma yada sızıntı dolayısıyla su kaybı. ...

TÜKETİCİ

:
Üretici organizmaları veya kendilerinden daha zayıf tüketicileri yiyerek enerji sağlayan canlılar. Tüketiciler birincil, ikincil ve ...

TÜR

:
Bir bitki yada hayvan grubu. Grubun üyeleri arasında yakın bir benzerlik, ortak bir köken ve ...

TVL

:
Eşik sınırı değeri. ...

TİCARİ ATIKLAR

:
işyeri atıkları. ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>