Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

TABAN ALANI KATSAYISI

:
Bir bina arsasının toplam büyüklüğü ile o arsa üzerine inşa edilecek binanın izin verilen azami ...

TAHRİŞ EDİCİ

:
Gözlerde rahatsızlığa yada ciltte kaşıntıya yol açan, havayla taşınan kirletici. ...

TAKSONOMİ

:
Organizmaları sınıflandırma bilimi. ...

TARIMSAL (EKO) SİSTEM

:
Tarımsal faaliyetlerle çevreleri arasındaki ilişki. ...

TARIMSAL KİRLİLİK

:
Tarımsal faaliyet sonucu oluşan sıvı ve katı atıklar. ...

TARIMSAL ORMANCILIK

:
Tarım ürünleri yada hayvanlarla aynı toprakta ağaç veya benzeri bitkiler yetiştirmeye yönelik, tarım ve ormancılık ...

TARİHİ KORUMA

:
Gelecek kuşaklara yönelik olarak tarihsel varlıkların saptanması, değerlendirilmesi, korunması, bakımı, restorasyonu ve yeniden kurulması. ...

TASFİYE

:
Bir maddenin tasfiyesi yada işleme uğratılması süreci. Atık tasfiyesi, atık suyunun işleme tabi tutulması ve ...

TATLI SU KAYNAKLARI

:
Göletler, göller, pınarlar, çaylar, ırmaklar, dereler,vb. ...

TAŞIMA KAPASİTESİ

:
Bir sistemin çevre niteliği bozulmadan nüfusta meydana gelen artışı kaldırma konusundaki azami yeteneği. ...

TAŞIYICI

:
Hastalık, parazit yada enfeksiyon taşıyan organizma. ...

TAŞKIN

:
Toprağın geçici olarak bir akarsu yada çok miktarda yağmur veya diğer nedenlerle oluşan büyük su ...

TAŞKIN ALAN

:
Bir taşkın kaynağının bitişiğinde olup vadi tabanını oluşturan ve genellikle taşkına uğrayan arazi. ...

TAŞKIN ALANI YÖNETİMİ

:
Taşkın alanlarının kullanılabilmesi ve taşkınlardan en az zarar görmesi için düzenlenmiş planlama ve uygulama. Bu ...

TAŞKIN DENETİMİ

:
Taşkınların yol açtığı zararı denetlemek yada asgariye indirmek için kullanılan set, kanal, bent ve baraj ...

TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLER

:
Bütünüyle yada önemli bir bölümü itibariyle tükenme tehlikesi altındaki fauna ve flora. ...

TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLER

:
Nadir bulunan ve yakın gelecekte varlıklarını sürdürmeleri çeşitli nedenlerle zorlanabilecek olan türler. ...

TEHLİKELİ ATIKLAR

:
Gereğince yönetilmediği takdirde insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa yada ölüme yol açabilen ...

TEK KULLANMALIK

:
Bir kez kullandıktan sonra atmaya yönelik. ...

TEK YÖNLÜ PAKETLEME

:
Geri kazanılmayan paketleme ; bir kez kullanılıp atılan paketleme. ...

TEL

:
Tetraetil kurşun. ...

TEMEL PROFİL

:
Yapay bozulmalardan önce bir bölgede bulunan çevre koşullarının ve organizmaların araştırılması. ...

TEMİZ TEKNOLOJİLER

:
Kirlieticii etkileri olmayan teknolojiler. ...

TEMİZLEME

:
Organik, ayrışabilen materyalin sabit, kararlı materyale dönüştürülmesi işlemi; lağım suyu işleme sürecinin bir bölümü; suya ...

TERASLAMA

:
Suyun yüzeysel akışını denetlemek ve toprak erozyonunu asgariye indirmek amacıyla bir yamacın konturu üzerine kurulan ...

TERMOSFER

:
Mezopozun üzerinde bulunan ve yükseldikçe ısının arttığı atmosfer katmanı. ...

TERMİK SANTRAL

:
Fosil yakıt kullanan elektrik santrali. ...

TERS OZMOZ

:
Yüksek çoğunluktaki çözeltilerde çözücünün basınç altında filtrelerden geçerek daha düşük yoğunluktaki çözeltiye doğru hareketi; arzu ...

TESVİYE

:
İşlevsel olarak toprak yüzeyi ve altı drenaj modelleri kurmak ve toprak erozyonunu asgariye indirmek, görünüşü ...

TETRAETİL KURŞUN

:
Çok zehirli organik kimyasal madde. Belirli miktarda petrol yakıtına katıldığında tortulanmayı önler, yakıtın oktan sayısını ...

TETRAMETİL KURŞUN

:
Benzinde vuruntu önleyici etki maddesi olarak kullanılan tetraetil kurşuna benzeyen, ama ondan daha aktif olan ...

THP

:
Zehirlilik, tehlike, dayanıklılık. ...

TIRMANMA

:
Gaz veya sıvılarda çökelti halde veya askıda bulunana partikül maddelerin dikey taşıma güçleri aracılığı ile ...

TMF

:
Tropikal nem ormanı. ...

TML

:
Tetra metil kurşun. ...

TNEL

:
Toplam gürültüye maruz kalma düzeyi. ...

TNR

:
Toplam gürültü değerlendirmesi. ...

TOKSİKOLOJİ

:
Zehirleri ve etkilerini, etkime mekanizmalarını ve arıtılma yöntemlerini inceleyen bilim dalı. ...

TOLERANS

:
Bir organizmanın çevresindeki değişimlerin üstesinden gelme yeteneği; insan yada hayvan besinine uygulanan bir kimyasal maddenin ...

TOPAK, YUMAK

:
Biyolojik yada kimyasal etkimeyle lağım suyunda oluşan katı maddeler kümesi. ...

TOPAKLANMA, YUMAKLAŞTIRMA

:
Atık su arıtımı sırasında fizikokimyasal olarak topakların oluşmasıyla çökelmemiş atık maddelerin ortamdan syrılması. ...

TOPLAMA KANALI

:
Akıntıyı ana kanallardan toplayıp lağım suyu arıtma tesisine taşıyan büyük kanal hattı. ...

TOPLAMA ŞEBEKESİ

:
Kanalizasyon sisteminin bütünü için kullanılan terim. ...

TOPLULUK

:
Belli bir coğrafi alana yerleşmiş ve etkileşim içinde bulunan türlerden oluşan grup. ...

TOPOGRAFYA

:
Yer yüzeyinin fiziksel biçimi. ...

TOPRAK ÇÖKMESİ

:
Yer yüzeyinin çeşitli nedenlerle , özellikle kömür, tuz, altın su yada petrol gibi maddelerin çıkarılması ...

TOPRAK EROZYONU

:
Toprak parçacıklarının havanın etkisi ile değişip ufalanması ve sonra da rüzgar ve su tarafından taşınması ...

TOPRAK ISLAHI

:
Barajlar, kanallar ve pompalama sistemleri inşa ederek toprağın tarım ve geliştirme amacıyla kullanılabilecek biçimde değiştirilmesi. ...

TOPRAK KAYMASI

:
Yerçekimi etkisiyle, kaya yada toprağın yavaş yavaş yada yüksek bir hızla aşağı doğru hareketi. ...

TOPRAK KORUNMASI

:
Erozyonda ötürü toprağın bozulmasını, toprağın denge kaybını yada bitkilerin aldığı besin maddelerinin kaybını asgariye indirmek ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>