Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

SU ARITMA

:
Çökeltme, pıhtılaştırma, filtrasyon, dezenfeksiyon, yumuşatma ve havalandırma gibi, sudaki zararlı maddeleri giderici ve suyu kullanılır ...

SU AYIRIM HATTI

:
Denaj havzalarını ayıran yükseltilmiş sınır hattı. ...

SU BAŞI

:
Bir akarsuyun ya da ırmağın genellikle yükseklerde bulunan kaynağı ve yukarı kesimleri. ...

SU ESOSİSTEMİ

:
Kara (tatlı su) ve deniz (okyanus) ile ilgili su ekosistemleri. ...

SU HAKLARI

:
Balıkçılık ve gemicilik hakları, suyun kaynak dışı kullanımı hakları vb. dahil, su kullanımıyla ilglii olarak ...

SU KALİTESİ STANDARTLARI

:
Konutların kullanması, sulama, balık üretimi, endüstriyel kullanım ya da enerji üretimi gibi belirli amaçlarla kullanılacak ...

SU KAYBI

:
Terleme yoluyla bitkilerden ve çeşitli şekillerde yerin yüzeyinden buharlaşan toplam su miktarı. ...

SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ

:
Su kaynaklarının sağlanması, kullanılması, korunması ve dağıtım gibi etkinlikleri içeren yönetim. ...

SU KORUMA

:
Konutların, sanayinin ve tarımın tükettiği su miktarının azaltılmasına yönelik programlar ve yöntemler. Uygulama örnekleri genellikle ...

SU KİRLİLİĞİ

:
Suyun yararlı kullanımını etkileyecek miktarlarda kimyasal, fiziksel ya da biyolojik maddelerin katılmasıyla kalitesinin bozulması. Su ...

SU SAĞLAMA SİSTEMİ

:
İçme suyunun kaynaktan tüketiciye kadar toplanması, işlenmesi, depolanması ve dağıtımı. ...

SU SERTLİĞİ

:
Suda kalsiyum karbonat ve diğer kimyasal maddelerin bulunmasından kaynaklanan su sertliği köpürmeyi önler ve su ...

SU STERİLAZSOYU

:
Arıtmadan sonra içme suyuna uygulanan işlem. ...

SU TOPLAMA

:
Hidroelektrik enerji üretimi, içme suyu sağlanması ya da sulama gibi amaçlarla su toplanması ve depolanması. ...

SU TOPLAMA HAVZASI (DRENAJ HAVZASI)

:
yağış sularının belirli bir çıkışa doğru sürekli olarak aksanını sağlayan arazi parçası. ...

SU TUTMA HAVZASI

:
Yağış sularını alıp toplayan drenaj havzası. ...

SU YUMUŞATICILARI

:
Suyu iyon değişimi işlemiyle yumuşatan mineral bileşikler. ...

SUDA ÜRÜN YETİŞTİRİLMESİ

:
Tatlı veya tuzlu suda yaşayan organizmaların üretimlerinin yapay olarak hızlandırılması yöntemi. ...

SULAK ALANLAR

:
Doymuş toprak koşulları gerektiren bitki örtüsünü ya da su yaşamını besleyecek yeterli yer üstü ya ...

SULU OKSİTLEME

:
Sıcak gazların oluşumuna yol açan alevsiz yanma yöntemiyle, son derece yoğunlaştırılmış çamurun parçalanması. ...

SULU YIKAYICI

:
Kabarcıklanan atık gazı sıvıdan geçirerek ya da sıvıyı gaz akıntısına püskürterek, parçacıkların ya da gazların ...

SUSUZLAŞTIRILMIŞ ÇAMUR

:
Yanmaya ya da gübre olarak kullanılmaya elverişli bir kıvama getirmek amacıyla sıvı içeriğini azaltıcı işleme ...

SUYLA TAŞINAN HASTALIKLAR

:
Genellikle kirlilik bulaşmış suyla taşınan kolera, tifo, çiçek, dizanteri, mide ve bağırsak iltihabı, hepatit gibi ...

SUYUN SIZMASI

:
Suyun kayalardan ya da topraktan aşağılara doğru sızarak (süzülerek) inmesi. ...

SUYUN TEKRAR KULLANIMI

:
Atık suyun arıtımından sonra alıcı ortama deşarj edilmeyip özellikle sulama amacıyla kullanılması. ...

SUYUN TEMİZLENMESİ

:
İçme suyu üretmek için gerekli yöntemlerin bir parçası olarak filtrasyon, kimyasal işlemler, damıtma ya da ...

SÜLFÜR (KÜKÜRT)

:
Çok çeşitli ticari ve tıbbi kullanım alanlarına sahip, metalik olmayan eleman. ...

SÜLFÜR (KÜKÜRT) DÖNGÜSÜ

:
Kükürt içeren bileşiklerin biyosfer, hidrosfer, atmosfer ve litosferdeki çevrimi. ...

SÜLFÜR (KÜKÜRT) DİOKSİT

:
Sülfürün havada yanmasıyla oluşan renksiz, tahriş edici keskin kokulu gaz; çoğu yakıtta bulunan sülfürün yanmasından ...

SÜLFÜR (KÜKÜRT) TRİOKSİT

:
Kükürt dioksitin atmosferde katalitik ya da fotokimyasal süreçlerle yükseltgendiği üç oksijen ve bir kükürt atomundan ...

SÜLFÜRİK ASİT

:
Saf haldeyken renksiz durumdaki koyu yağlı sıvı. En yaygın kullanılan, son derece zehirli ve aşındırıcı ...

SÜPRÜNTÜ

:
Sokaklara, karayollarına ve boş arsalara gelişigüzel atılıp saçılmış katı atık. ...

SÜRAT TRENİ

:
Son derece süratli tren. ...

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME

:
Şimdiki kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılanmasına olanak veren ekonomik büyüme politikaları. ...

SÜZME

:
Sıvı atık arıtımında kullanılan, bakterileri ve diğer organizmaları azaltırken çökelmemiş atık maddeyi ve koloidleri ayıran ...

SÜZÜLME

:
Yüzeyden akan suyu toprağın soğurması; toprağın suyu akarsulara ve yüzey akıntılarına aşamalı olarak bırakan bir ...

SİKLON KOLLEKTÖRÜ

:
Merkezkaç kuvvetiyle ve mekanik olarak çalışan, büyük parçacıkları ortamdan uzaklaştırarak hava kirliliğini denetlemeye yarayan aygıt. ...

SİLT

:
İnorganik karakterli çökelti. ...

SYNDET

:
Sentetik deterjan. ...

SİNERJİSTİK ETKİ

:
Kimyasal maddelerin ve süreçlerin öngörülemeyen kombinasyonlar oluşturarak beraber tepkimeye girme ve bunun sonucunda da tek ...

SİS

:
Atmosferde asılı durumdaki görülebilir nem,Görüşün 1000 metrenin altına düştüğü atmosfer olayı. ...

SİSLENDİRME

:
Sıvı durumdaki bir kimyasal maddeyi hızla ısıtarak dumana benzeyen çok küçük zerreler oluşturmasını sağlama yoluyla ...

SİYAH DUMAN

:
kömürün yanmasından ya da herhangi bir başka fosil yakıtın yanmasından oluşan duman. ...

SİYAH GELGİT

:
Petrol döküntüleriyle kirlenmiş deniz. ...

SİYAH KAR

:
atmosferin parçacıklarla yoğun biçimde yüklenmiş bir bölümünden inen kar. ...

SİYAH YAĞ

:
Siyah hidrokarbon; renksiz yağların tersine, daha koyu renkli yağlar. ...

SİYAH YAĞMUR

:
Petrol döküntüsü, petrol kuyusu veya orman yangını gibi nedenlerle atmosfere dağılan kurumun yağışla yeryüzüne inmesi. ...

SİYANÜR

:
Hidrosiyanik asitin son derece zararlı tuzları. Siyanür içeren endüstriyel atık su, su kirliliğine önemli katkıda ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>