Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

SABİT GAZ

:
Özellikle petrol tankerlerinde boş yerleri doldurmak için kullanılan, olağan koşullarda başka maddelerle tepkime ilişkisi içine ...

SABİT KAYNAK

:
Sabit konumdaki hava kirliliği kaynağı. Örnek: Enerji santralleri ya da atık yakma tesisleri. ...

SABİT YÜKSEKLİK NOKTASI

:
Özellikle harita yapımında kullanılan, bir yükseklik ya da uzaklık için referans noktası işlevi gören, sabit ...

SAÇILMA

:
Bir parçacıkla veya parçacık sistemiyle çarpışmanın yol açtığı, gelen parçacığın veya gelen radyasyonun doğrultusunda veya ...

SAĞLIĞA DOKUNAN

:
Zararlı. ...

SAĞLIK

:
Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımıyla, "sadece hastalık ya da sakatlığın yokluğu değil; fiziksel, zihinsel ve toplumsal ...

SAĞLIK MÜHENDİSLİĞİ

:
Su sağlanması, kanalizasyon ve katı atık sistemleri, sağlık koruma ve gıdaların işlenmesi, kemirgen ve böcek ...

SALMONELLA

:
Gıda zehirlenmesine yol açan ve tifo taşıyabilen, hastalık yapıcı bakteriler. ...

SAM

:
Sesi soğurucu madde. ...

SANAYİ ALANI

:
Sanayileri barındırmak amacıyla ve sanayi parkı kullanımına yönelik olarak planlanmış, bir kentin içindeki ya da ...

SAPMA

:
Belli bir yasanın, kuralın ya da düzenlemenin uygulanmasındaki istisna. ...

SAPMA ORANI

:
Yüksekliğin artmasıyla ısıda meydana gelen düşme oranı. ...

SAPROFİTLER

:
Organik maddeleri ayrıştırarak yaşayan bitkiler. ...

SAPROPEL

:
Oksijensiz koşullarda derin suda oluşan çökelti katmanı. ...

SAPTAMA SINIRI

:
Bir maddenin saptanabilir hale geldiği sınır. ...

SAPTIRMA BENDİ

:
Suyun bütününün ya da bir bölümünün akışını saptırmak için bir akarsu üzerine inşa edilen set. ...

SARI KEK

:
Uranyum oksit. ...

SARNIÇ

:
Yeraltında ya da kapalı (örtülü) durumda bulunan, insan yapısı su depolama tesisi. ...

SAVAK

:
Arıtma tesislerinin çıkışında suya sabit bir debi sağlamak üzere konulan dikey engel. ...

SCOPE

:
Çevre sorunları bilimsel komitesi. ...

SD

:
Standart sapma. ...

SEL SUYU KANALI

:
Kar ve yağmur sonucu oluşan yüzeysel sel suyu akışını toplamak üzere inşa edilmiş kanal. ...

SENTETİK YAKITLAR

:
Doğal olarak tabiatta bulunmayan, özellikle kömür, petrol şisti ve katran kumu gibi fosil yakıtlardan birtakım ...

SENTEZ GAZI

:
Kor halindeki kok ya da benzer artıklar üzerinden buhar geçirmek suretiyle elde edilen karbonmonoksit-hidrojen karışımı ...

SEPTİK ALAN

:
Septik tank (fosoptik) sisteminde, sıvı atığın bir tasfiye sistemine boşaltıldığı ikincil evre. ...

SEPTİK TANK (FOSOPTİK)

:
Kanalizasyon sistemlerine bağlı olmayan konutlardan gelen lağım suyunu işleme tabi tutan, yeraltındaki geçirimsiz tank. ...

SERA ETKİSİ

:
başta karbon dioksit olmak üzere bazı atmosferik gazlar sera camının etkisini andırır bir etkiye sahiptir; ...

SERPİNTİ

:
Nükleer patlamadan sonra atmosferde kalan ve yağmur ya da diğer meteorolojik olaylarla yeryüzüne inen radyoaktif ...

SERTLİK

:
Bir suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum iyonlarının toplam miktarı. ...

SES BASINÇ DÜZEYİ

:
Desibel (dB) olarak ölçülen ses yoğunluğu. ...

SFD

:
Tek aileli konut. ...

SICAK SU KİRLİLİĞİ

:
Çeşitli nedenlerle ısınmış suyun su kaynaklarına akıtılmasıyla, ortamın ısının, içindeki canlılar için zararlı sonuçlar yaratacak ...

SIHHİ ATIK GÖMME ÇUKURU

:
katı atıkların her gün, sıkıştırılmış ve toprakla örtülmüş katmanlar halinde gömüldüğü çukurlar. Doldurulan alanlar yeşillendirilip ...

SIHHİ ATIK SU SİSTEMİ

:
Atık suyu konutlardan veya işyerlerinden alıp taşıyan atık su sistemi; kanalizasyon. ...

SIKIŞTIRMA

:
Atık maddenin fiziksel olarak küçültülmesi. ...

SINIR ÖTESİ KİRLİLİK

:
Bir ülkedeki emisyonların genellikle hava ya da su ile taşınarak bir diğer ülkeyi etkilemesi. ...

SIYIRMA

:
Suyun yüzeyinden petrolün ya da pislik katmanının mekanik yöntemle alınması. ...

SIZDIRMA

:
Yağmur suyunun etkisiyle kirletici sızıntının bir toprak ya da atık materyal katmanından ayrılması süreci. ...

SIZDIRMA ALANI

:
Atık sıvının foseptikten civardaki toprağa geçmesine ve sızarak filtre edilmesine olanak sağlayan, kapalı hendekler içindeki ...

SIZINTI

:
yüzey suyunun topraktan geçerek aşağılara yönelmesi hareketi. ...

SNG

:
yardımcı doğal gaz. ...

SOĞURUCULAR

:
Kirli bir gaz emisyonunda gaz karşımı içindeki bileşenleri sıvı ortama aktarmakta kullanılan hava kirliliği denetleme ...

SOĞUTMA HAVUZU

:
Nükleer reaktörden yayılan yakıt elemanlarının depolandığı ve kısa ömürlü fizyon ürünlerinin parçalanmasına olanak veren büyük ...

SOĞUTMA KULESİ

:
Termik santrallerde veya endüstride kullanılan soğutma suyunun işlem sonrası ısısını almak için kullanılan yapı. Burada ...

SONİK PATLAMA

:
Süpersonik patlama diye de adlandırılır. Ses hızını aşan bir hızda giden uçağın oluşturduğu patlamalı gürültü. ...

STABİLİZASYON

:
Atıklardaki aktif organik maddenin nötr materyale dönüşmesi. ...

STANDARTLAR

:
Kirleticilere maruz kalma konumunda aşılmaması gereken düzeyleri gösteren kurallar. ...

STP

:
Standart ısı ve basınç koşulları. ...

STRATOPOZ

:
Stratosferin üst sınırı. ...

STRATOSFER

:
Troposfer üzerinde uzanan ve çok düşük nemlilik koşullarına sahip üst atmosfer katmanı. Atmosferin 15-50 km. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>