Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

RA

:
Risk değerlendirmesi. ...

RAD

:
Soğurulmuş radyasyon dozu birimi. ...

RADON

:
Toprağın ya da kayaların havaya saldığı doğal radyoaktif gaz; bu gaz yetersiz havalandırılmış binalarda birikebilir ...

RADYASYON

:
Elektromanyetik dalgalar ya da parçacıklar biçimindeki enerji emisyonu (yayımı) ya da aktarımı. ...

RADYASYON TEHLİKESİ

:
Radyoaktif maddelerin yaydıkları parçacıkların ve ışınların yol açtığı tehlike; büyük dozlar hızlı ölüme neden olur, ...

RADYOAKTİF ATIK

:
Nükleer reaktör işlemlerinden ya da tıpta araştırma, askeri ve sınai etkinlikler gibi kaynaklardan üretilen atık. ...

RADYOAKTİF SERPİNTİ

:
Radyoaktif parçacıkların yer yüzeyine inmesi; ya da radyoaktif parçacıkların kendisi. ...

RADYOJENİK

:
Radyoaktif ayrışmadan oluşan madde. ...

RADYONÜKLİD

:
Radyoaktif çekirdek. ...

RAHATSIZ EDİCİ KOKU

:
Genellikle aminlerin, merkaptanların ya da sülfür bileşiklerinin varlığından kaynaklanan, doğal nedenlerin ya da endüstriyel işlemlerin ...

RBA

:
Risk-yarar analizi. ...

RDF

:
Çöpten çıkarılan yakıtlar. ...

REM

:
insan dokusuna bir rad veren iyonlaştırıcı radyasyon dozu birimi. ...

REZERVUAR

:
Yapay olarak doldurulmuş su oluşumu; aynı zamanda her hangi bir şeyin fazladan bulunan miktarı. ...

RÖNTGEN

:
Radyasyona maruz kalma birimi. ...

RÜZGAR DİZİLERİ

:
Rüzgarın doğal etkisiyle havalanma sağlamak için, alanlar üzerine sıralar halinde yayılmış katı atık kümeleri. ...

RÜZGAR ENERJİSİ

:
Yel değirmenlerinde ve rüzgar jeneratörlerinde olduğu gibi, rüzgar gücü kullanılarak enerji üretimi. ...

RÜZGAR PROFİLİ

:
Rüzgar hızındaki değişimlerin, yüksekliğin ve mesafenin bir fonksiyonu olarak, grafik halinde gösterilmesi. ...

RÜZGAR TÜNELİ

:
Havanın düzgün bir hızla geçebileceği kanal; hava akımı modellerinin araştırılmasında kullanılır. ...

RÜZGARÖLÇER

:
Rüzgar hızını ölçmeye yarayan aygıt. ...

RİSK FONKSİYONU (DENKLEMİ)

:
Bir hedefe yönelik zarar riskiyle, o hedefin maruz kaldığı hava kirleticilerinin yoğunluğu arasındaki ilişki. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>