Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

PAKET ARITMA TESİSİ

:
Prefabrik, taşınabilir, lağım suyu işleme tesisi. ...

PARATİON

:
Son derece zehirli organofosfat tarım ilacı. ...

PARÇACIK MADDE

:
Gaz yada havada asılı durabilen yada görünmeyen, katı yada sıvı, toz, kum, kül ve sis ...

PAS TEMİZLEME

:
Oksitleyiciler yada diğer aşındırıcı maddelere maruz kalmış bir yüzeyde aşınmanın durdurulması amacıyla tabakalar halindeki pasın ...

PCBs

:
Poliklorlu bifeniller. ...

PCC

:
Kirlilik denetim faaliyetleri. ...

PDR

:
Hassas derinlik kayıt aygıtı. ...

PEP

:
Program değerlendirme işlemleri. ...

PEROKSİASETİL NİTRAT

:
ikincil nitelikte bir kirletici sayılan ve gözde tahrişe yol açan fotokimyasal duman bileşeni. ...

PESTİSİTLER

:
Zararlı bitki ve hayvanları yok etmekte kullanılan, insan ürünü kimyasal maddeler. Böcek öldürücü, yaprak dökücü ...

PETROL DÖKÜNTÜSÜ

:
Tankerlerle ham petrol taşınımı sırasında ya da deniz dibi sondaj platformlarında oluşabilecek kazalarda denize dökülen ...

PETROL KİRLİLİĞİ

:
Petrolün taşınması yada çıkarılması sırasında büyük ölçüde dökülme yada sızma sonucunda kıyı sularının ve bölgelerinin ...

PETROL SIZINTISI

:
Gemilerin limanlardaki faaliyetlerinin yol açtığı, su yüzeyindeki nispeten küçük miktarlardaki petrol. ...

PEYZAJ DÜZENLEMESİ

:
Bitki örtüsünü, diğer doğal yada insan yapımı öğeleri düzenleyerek doğal peyzajı insanların kullanması amacıyla başkalaştırma ...

PIHTILAŞTIRMA

:
( Topaklanma, yumuşaklaştırma ) Fiziko-kimyasal bir ön arıtma süreci. Burada atık suyu demir (III) klorür, ...

PLANKTON

:
Deniz, ırmak, gölet ve göl sularında yaşayan ve akıntılarla taşınana çok küçük boyutlarda hayvanlar ve ...

PLUTONYUM

:
Nükleer enerji üretimi sırasında oluşan ve uzun bir yarılanma müddetine sahip zehirli atıkların ortaya çıkmasına ...

POLİKLORLU BİFENİLLER

:
Elektrik transformatörlerinde, yalıtkan akışkanlardan plastiğe kadar çeşitli ürünlerin yapımında kullanılan son derece dayanıklı zehirli endüstriyel ...

POLİVİNİL KLORİD

:
Yanınca hidroklorik asit yayan ve mobilya ve giysi gibi ev eşyasında bulunan ve yaygın olarak ...

POM

:
Parçacık halinde organik madde. ...

POMPALAMA İSTASYONU

:
İçme suyu temin yada kanalizasyon sisteminde suyun yada lağım suyunun daha yüksek bir kota transferi ...

POSA

:
Tarım ürünlerinin yada maden cevherinin işlenmesi sırasında ayrılan atık yada ham madde kalıntısı. ...

PPM

:
Milyonda bir. ...

PPP

:
Kirleten öder ilkesi. ...

PSD

:
Parçacık büyüklük dağılımı. ...

PUSLU ÇEVRE

:
İnce bir sis tabakasının hiç kaybolmadığı nemli çevre. ...

PÜSKÜRTÜCÜ

:
Basınç altındaki sıvıyı püskürtmek için kullanılan aracı kimyasal. Genellikle kloroflorokarbonlardan olışan bu gazlar aerosl püskürtme ...

PVS

:
Polivinil klorür. ...

PİG

:
Radyoaktif materyalin gemilerle taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan ve genellikle kurşundan yapılma metal kap. ...

PİLE

:
Bir tür nükleer reaktör. ...

PİREKTİN

:
Genellikle tarımda kullanılan aerosol böcek öldürücü madde. ...

PİROLİZ

:
Oksijenin bulunmadığı koşullarda atığın sıcaklık etkisiyle yanması. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>