Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

OCS

:
Dış kıta sahanlığı. ...

OKSİJEN ÇUKURU

:
Biyolojik solunum nedeniyle, çoğunlukla geceleri, sudaki çözünmüş oksijen yoğunluğundaki düşüş; açık boşaltım nedeni ile bir ...

OKSİJEN TÜKENMESİ

:
Kimyasal ya da biyolojik kullanımla oksijenin giderilmesi ya da tüketilmesi. ...

OKSİTLEME HAVUZLARI

:
atık su arıtımında birincil aşamada atığın stabilizasyonu için kullanılan, atık suyun oksijenlendiği ve arıtıldığı nispeten ...

OKSİTLEME İŞLEMLERİ

:
Atık suda organizmaların biyolojik büyümesini hızlandıran, böylece organik içeriğini azaltan aerobik lağım suyu işleme süreçleri. ...

OKSİTLEYİCİ

:
Yeni bir madde oluşturmak üzere havada kimyasal olarak tepkiyen, oksijen içeren madde; fotokimyasal dumanın (sisin) ...

OKTANOL-SU AYRILIM KATSAYISI

:
Kimyasal maddelerin organik ve inorganik fazlarda çözünme oranlarını ifade eden katsayı. ...

OLGUN KENT

:
Nüfusu ve ekonomik faaliyeti azami düzeye ulaşmış, büyümekten çok durumunu koruma ve planlı küçülme ihtiyacı ...

OLİGOTROFİK GÖLLER

:
Ayırt edici özellikleri düşük besin düzeyi, derin sulardaki büyük miktarlarda çözünmüş oksijen, duru soğuk su ...

OM

:
Oksitlenebilir madde. ...

ONKOJENİK

:
Kanser yapıcı, karsinojenik. ...

OPTİMUM NÜFUS

:
Nüfus içindeki kişi başına mümkün olan en yüksek gelire olanak veren ideal nüfus yoğunluğu. ...

ORGANOFOSFATLAR

:
Böcet denetiminde kullanılan, fosfor içeren, malathion ve paration gibi kısa ömürlü (etki süresi sınırlı) tarım ...

ORMAN YETİŞTİRME

:
Orman yetiştirme ya da mevcutların geliştirilmesi. ...

ORMANCILIK

:
Kaynaklarının en verimli kullanımını sağlamak amacıyla ormanların ve orman arazisinin yönetimi. ...

ORMANSIZLAŞTIRMA

:
Ağaçların ve çalılıkların ekilebilinir toprak kazanmak ya da kereste elde etmek amacıyla yok edilmesi. ...

ORTALAMA YAŞAM UMUDU

:
Bir organizmanın umulan yaşam süresi. ...

ORTAM

:
Çevreleyen atmosfer, belli bir yerin çevresi. ...

ORTAM GÜRÜLTÜSÜ

:
Belli bir çevrede fondaki gürültü. ...

ORTAM HAVASI

:
Çevreleyen atmosferin işgal ettiği sınırı belli olmayan bölge; soluduğumuz hava. ...

OTOBUR; OTÇİL

:
Bitki tüketerek enerji sağlayan heterotrof organizma. ...

OTOJENİK ARDIŞIKLIK

:
Bir aşamasının yerini bir başka aşama alırken aynı zamanda yaşanılan ortamı da başkalaştıran ardışık dizi. ...

OTOMOTİV EMİSYONLAR

:
Taşıtlardan kaynaklanan kirlilik; Yakıt deposu veya karbüratörlerden oluşan buharlaşma, krank karteri kaçağı ve egzos borusu ...

OTOTROFLAR (KENDİBESLERLER)

:
Şeker, nişasta, protein, yağ ve vitamin gibi moleküler yapı oluşturmak için güneş enerjisini tutarak ve ...

OZON

:
Oksijenden geçen elektrik boşaltımı ve radyasyonla oluşan, oksijenin tepkimeci, zehirli biçimi. Solunan atmosferde tahriş edici ...

OZON TABAKASI

:
Zararlı morötesi radyasyonu süzen, ozon içeren üst atmosfer katmanı. CFC türünden kimyasal maddelerin atmosfere bırakılması ...

OZONOSFER

:
Yeryüzünün 20-50 kilometre üzerindeki ozon içeren atmosfer katmanı (stratosferin bir bölümü). ...

OŞİNOGRAFİ

:
Okyanusların ve denizlerin bütün yönleriyle bilimsel yönden incelenmesi ve araştırılması. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>