Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

NADİR

:
Sayılar daha da azalacak olursa varlıkları tehlike altına girecek türleri ifade etmek için kullanılır. ...

NAP

:
Gürültü azaltımı yöntemi. ...

NDSI

:
Gürültü kaybı duyarlılığı indeksi. ...

NEKTON ORGANİZMALAR

:
Deniz ekosisteminin aktif olarak yüzen mürekkepbalığı, balık ve balina gibi hayvanları. ...

NET YENİDEN ÜREME HIZI

:
Mevcut doğurganlık ve ölüm hızları sürecek olursa, ortalama bir kadın yaşamı süresince doğabilecek kız çocukların ...

NOKTA KAYNAK

:
Su kirliliğinin bir su yoluna ulaşabileceği bağımsız ve farklı taşıyıcı; egzos bacası gibi, bağımsız nitelik ...

NÖTR ATMOSFER

:
Sapma oranının beher 1.000 feetlik yüksekli için 5.4 F dereceden daha az olduğu troposferin en ...

NTP

:
Normal ısı ve basınç koşulları. ...

NUPLEKS

:
Sakinlerinin sağlığı ve yaşaması için gerekli her şeyi içeren, nükleer enerji ile çalıştırılması düşünülen konut ...

NÜFUS DAĞILIMI

:
Topluma yönelik hizmet ve etkinliklerin yer seçimini ve toprak kullanım biçimlerini etkileyen, nüfusun mekansal dağlımı. ...

NÜFUS DİNAMİĞİ

:
Doğum, ölüm ve göç olayları sonucunda nüfus içinde gerçekleşen sayısal ve yapısal değişim süreci. ...

NÜFUS ÖZELLİKLERİ

:
Yaş dağlımı, mekân dağılımı, gelir modelleri, hane halkı oluşumu ve büyüklüğü konusunda bilgi gibi, planlama ...

NÜFUS PROJEKSİYONU

:
Geçmiş eğimlerin süreceği varsayımına dayanan, gelecekteki nüfusla ilgili öngörü. ...

NÜFUS SAYIMI

:
Bir ülkedeki insanların resmi olarak belirli aralıklarla sayımı. ...

NÜFUS İNDEKSİ

:
Dolaylı araçlarla gerçekleştirilen, bir nüfusun büyüklüğü ya da diğer özellikleriyle ilgili tahmin. ...

NÜKLEER ENERJİ

:
Özellikle elektrik üretimi için nükleer fizyon ya da füzyon ile oluşturulan enerji. Nükleer enerji tesisleri, ...

NWT

:
Atıksız teknoloji. ...

NİHAİ ÖRTÜ

:
Hijyenik kurallara uygun olarak düzenlenmiş bir katı atık dökme alanında atığın üstüne serpilen en üst ...

NİKEL

:
Normal olarak insana zarar vermeyen, fakat sıcak karbon monoksitle tepkime ilişkisi içine girince öldürücü bir ...

NİTRAT GİDERME

:
Nitrattaki azotu indirgemek yoluyla ortamdan uzaklaştırmak. ...

NİTRATLAMA

:
amonyum iyonunun nitrosomonas ve nitrobakter türünden mikroorganizmalar tarafından nitrit ve nitrat iyonlarına yükseltgenme işlemi. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>