Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

MAB

:
İnsan ve biyosfer programı. ...

MAC

:
İzin verilebilir azami yoğunluk. ...

MAD

:
...

MADENCİLİK ATIKLARI

:
Madencilik çalışmalarının sonucunda, bitki örtüsünü ve su kaynaklarını kirletici etkiye sahip materyal, özellikle kaya ve ...

MAHALLE

:
Bir kentsel alandaki coğrafi veya yönetsel alt bölüm. ...

MAKROBESİNLER

:
Organizmaların nispeten büyük miktarlar halinde yararlandığı karbon, hidrojen, oksijen, azot fosfor, sülfür, potasyum ve kalsiyum ...

MAKROKLİMATOLOJİ

:
En büyük (gezegensel) ölçekli rejimler ve fenomenlerle ilgilenen, klimatolojinin alt dalı. ...

MAKROTÜKETİCİLER

:
Parçacıklar halindeki organik maddelerle heterotrofik beslenme yoluyla enerjilerini sağlayan organizmalar. ...

MAKUL GÜNLÜK GİRİŞ

:
Bir kaynağın üstesinden gelebileceği günlük kirlilik miktarı. ...

MALİYET ETKİNLİĞİ ANALİZİ

:
Belirlenmiş bir amaca ulaşmak için mevcut olasılıkların maliyetlerinin karşılaştırılması. Burada her bir olasılığın dolaylı ve ...

MALİYET FAYDA ANALİZİ

:
Alternatif programları, potansiyel faydaları ve olası maliyetleri açısından değerlendirmeye yönelik bir analiz yöntemi. ...

MAMUR ÇEVRE

:
Doğal çevre üzerinde insan eliyle gerçekleştirilen değişikliklerin, yapılar, parklar vb. dahil olmak üzere, bütünü. ...

MANYETİK AYIRMA

:
Katı atıktaki metalleri, yeniden kullanılabilir hale getirmek için mıknatıs uygulama yoluyla ortamdan uzaklaştırma. ...

MAP

:
Başlıca hava kirleticileri. ...

MARPOL

:
Deniz kirliliği sözleşmesi. ...

MARPOLMON

:
deniz kirliliğini izleme programı. ...

MATC

:
İzin verilebilir azami zehir yoğunluğu. ...

MCE

:
Marjinal maliyet etkinliği. ...

MEDİ

:
Deniz çevresi veri ve bilgi sistemi. ...

MEGALOPOLİS

:
Kümekent; birçok kentsel alanın daha büyük bir bütün halinde birleşmesi. ...

MEKANİK TOPLAMA

:
Hava, su ve toprak kirliliğinin, daha önceden işleme tabi tutulmadan mekanik toplama yöntemiyle denetlenmesi ve ...

MEPC

:
Deniz Çevresini Koruma Komitesi. ...

MERKAPTANLAR

:
Petrol rafinerilerindeki bir süreçte oluşan ve kostik soda ile ovularak (yıkanarak) ayrılan, keskin kötü kokulu, ...

METALİK HURDA

:
İşlenen metallerin kullanılmamış ve atılan parçaları. ...

METAN

:
Bataklık topraklarda, lağım sularında ve ayrıca kömür madenlerinde organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışmasından oluşan, genellikle ...

METROPOLİTEN ALAN (ANAKENT ALANI)

:
Büyük şehir ve ekonomik, toplumsal ve siyasal-idari etkenler nedeniyle ona bağlı civar yöreler. ...

METRUK ARAZİ

:
Terkedilmiş, kullanılmayan arazi; boş kalan arazi (nadas arazisi). ...

MEZOPOZ

:
Mezosferin üst kısmı. ...

MEZOSFER

:
Meteoritlerin (göktaşlarının) yanıp yok olduğu sanılan, stratosferlerle termosfer arasındaki bölge. ...

MONOKÜLTÜR

:
tek bir ürün yetiştirilmesi. ...

MP

:
Ergime noktası. ...

MPN

:
Bk. En olası sayı. ...

MUCUR

:
Cüruf, ergimiş metalin yüzeyindeki pislik. ...

MUTAGENLER

:
Genleri değiştirme yeteneğine sahip etki maddeleri. ...

MUTASYON

:
Bir genin ya da kromozomun yapısındaki aktarılabilir değişim. ...

MW

:
Megawatt; bir milyon watt büyüklüğünde, ısı veya elektrik üreten tesislerin kapasitelerini belirtmekte kullanılan enerji birimi. ...

MİKROBESİNLER

:
Organizmaların çok küçük miktarlarda yararlandığı mineral besinler. ...

MİKROORGANİZMALAR

:
Biyolojik işleme tabi tutma süreçlerinde aktif etki maddesi işlevi gören ya da indirgeme faaliyetine katkıda ...

MİKROPLAR

:
Çok küçük bitkiler ve hayvanlar; hastalığa yol açan bazıları lağım suyunda bulunur. ...

MİKROPSUZLAŞTIRMA ( DEZENFEKSİYON)

:
Hastalık yapıcı organizmaların sözgelimi klorlama yoluyla yok edilmesi. ...

MİKROİKLİM

:
Küzük bir alandaki yöresel iklim koşulları. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>