Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

KABA KİRLİLİK

:
Ağırlık yada yoğun kirlilik; bir inçin 1/8 'inden daha büyük boyutlu, istenmeyen herhangi bir madde. ...

KABOT DENETİMİ

:
Yüzeye bir fitil sokup döküntüyü tu ...

KAÇAK

:
Basınç kontrolü kaybolduğunda ortaya çıkan yağ yada gaz sızıntısı. ...

KAHVERENGİ DUMAN

:
Fosil yakıtların nispeteb düşük ısıda yanmasından oluşan ve siyah dumandan daha az yoğun duman. ...

KALINTI

:
Katı atığın işlenmesi sonucunda ortaya çıkan nihai ürün; yakma işleminden sonra fırında oluşan katı maddelerden ...

KALINTI KLOR

:
Klorlama işlemi sonrası suda kalan klor miktarı. ...

KALMA SÜRESİ

:
İncelenen bir maddenin bir havuzda yada rezervuarda kaldığı ortalama süre. ...

KALSİYUM HİDROKSİT

:
Sönmüş kireç diye de bilinen, arıtma süreçlerinde pH ayarlaması ve pıhtılaştırma işlemlerinde kullanılan kalsiyum bileşiği. ...

KANAL

:
Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğal yada yapay oluşum. ...

KANALLAMA

:
Büyük miktardaki suyun, su düzeyini tehlikeli biçimde yükseltmeksizin iletilmesini sağlamak üzere akıntı kanallarının değiştirilmesi. ...

KANALİZASYON ANA BORULARI

:
Atık suyu kanallardan toplayan ve ana kanallara ileten, çapı geniş lağım kanalları. ...

KANALİZASYON ANA HAT KANALI

:
Atık suyu lağım ana borularından toplayan ve arıtma tesisine yada bir boşaltma menfezine ileten, geniş ...

KANALİZASYON KAPASİTESİ

:
Bir kanalizasyon borusunun tutabileceği azami atık su miktarı; beher gün için kişi başına belli syıda ...

KANALİZASYON SİSTEMİ

:
Atık suyun toplanmasında, işlenmesinde ve tasfiyesinde kullanılan donanım. ...

KANSER YAPICILAR

:
Kansere yol açan etki maddeleri. ...

KAPALI AKİFER

:
Kaya katmanları arasında sıkışıp kalmış yer altı suyu. ...

KAPALI SİSTEM

:
Dışındaki nesnelerle madde alışverişi olmayan sistem. ...

KARADAN ESEN RÜZGAR

:
İzellikle karanın denizlerden daha hızlı soğuduğu bulutsuz gecelerde, karalardan denize doğru olan kara hareketi. ...

KARBOKSİHEMEGLOBİN

:
Kanda oksijen taşıyan hemoglobin pigmentinin karbon monoksit ile birleştiğinde oluşturduğu bileşik. Bu madde, oksijen taşınımını ...

KARBON DÖNGÜSÜ

:
Karbon atomalrının fiziksel, jeolojik, kimyasal ve diğer süreçler sonucunda atmosfet, okyanuslar, yeryüzü vb. arasındaki dolaşımı. ...

KARBON DİOKSİT

:
Yeterli oksiyen koşullarında fosil yakıtların yanmasıyla oluşan, atmosferde mevcut bir bileşik. Soluduğumuz oksijeni yayan klorofili ...

KARBON MONOKSİT

:
Fosil yakıtların yeterince hava ile yanmamasından oluşan, gözle görülmeyen, tatsız, kokusuzz ve son derece zehirli ...

KARBON SOĞURMASI ( ABSORBSİYONU YADA ADSORPSİYONU )

:
Aktif karbon kullanılarak yapılan soğurma veya adsorpsiyon. ...

KARIŞIK İMARLI BÖLGE

:
Farklı imar (gelişme) tiplerinin gerçekleştiği alan. ...

KATALİTİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ

:
Bk. Katalitik susturucu ( catalytic mufflers ) ...

KATALİTİK SUSTURUCU

:
Katalitik dönüştürücü diye bilinir. İçten yanmalı motoru bulunan taşıtların egzos borularına takılan hava kirliliğini denetleme ...

KATI ATIK

:
Katı özellikleri taşıyan her türlü atık madde. ...

KATI ATIK YÖNETİMİ

:
Katı atıkların toplanmasını, işlenmesini ve tasfiyesini, ayrıca yeniden işlenerek kullanılmasını planlı biçimde denetleme sistemi. ...

KATIŞIK GIDA

:
Saflığı giderilmiş gıda maddesi. ...

KATKI MADDELERİ

:
İstenen özellikleri ıslah etmek veya istenmeyen nitelikleri gidermek için eklenen maddeler. ...

KATODİK KORUMA

:
Metal bazlı yer altı veya sualtı borularını paslanmaya ( oksitlenmeye ) karşı koruyan elektrokimyasal yöntem. ...

KATRAN

:
Kömür ve odunun damıtılmasında sonra geriye kelen siyah yapışkan madde; petrol arıtımı sonucunda oluşan kalıntıyı ...

KELAT

:
Deniz suyunda organik materyali ayırmaya yarayan kimyasal ayırma aygıtı; Kelatlamaya yönelik etki maddeleri, köpük oluşumunu ...

KEMİRGEN ÖLDÜRÜCÜ İLAÇLAR

:
Kemirgenleri öldüren kimyasal maddeler. ...

KENDİ KENDİNE TEMİZLENME ( ÖZARITIM )

:
Bir su oluşumunun organik atıklarla kirlendikten sonra yeniden arınma konusundaki doğal yönelimi. ...

KENT MERKEZİ

:
Kentin en yoğun ve genellikle merkezi iş alanının bulunduğu bölgesi. ...

KENT PLANLAMASI

:
Kentsel bir alanın fiziksel altyapı, konut ve ulaşım, toprak kullanımı, kentsel büyüme de dahil, çeşitli ...

KENTSEL YÜZEYSEL AKIŞ

:
Yoğun imar görmüş alanlarda oluşan ve özellikle asılı katılar, zehirli maddeler, bakteriler, besin maddeleri, asbest, ...

KIRMIZI GELGİTLER

:
Kirlilik ve ötrofikasyon sonucunda, deniz planktonu tiplerinin zehirli olabilecek düzeyde yoğunlaşmasıyla kıyı sularının renginin bozulması ...

KIRMIZI KİL

:
Nemli tropikal ve subtropikal bölgelere özgü, demir ve alüminyum oksitleri bakımından zengin, oldukça ince kırmızı ...

KIRMIZI VERİ KİTABI

:
Nadir ve tehlike altında bulunan türlerle ilgili olarak IUCN' nin tuttuğu bilgi dosyası. ...

KIYI BÖLGESİ

:
Köklü bitki örtüsünün ortaya çıktığı, güneş ışığının su tabanına nüfuz edebildiği yüksek düzeyde fotosentez olayına ...

KIYI BÖLGESİ YÖNETİMİ

:
Kıyı sularının ve su havzalarının, kirlilikten korumak ve azami yayarı sağlamak amacıyla yönetimi. ...

KIYI SU BENDİ

:
sel suyunu depolayıp sonra kıyı sularına bırakarak, su denetim sistemi işlevi gören arazi parçası. ...

KIYI SÜRÜKLENMESİ

:
Kırılan dalgaların oluşturduğu akıntılarla kumların denize çekilmesi. Bu durum kıyı koruma planları açısından önem taşır. ...

KIYISAL

:
Sahilde yada sahil yakınında bulunan; sahille ilgili. ...

KLOR

:
Ağartıcı, oksitleyici etki maddesi olarak su arıtma yada mikrop giderme amacıyla kullanılan halojen eleman; zehirli ...

KLOR İHTİYACI

:
Belirli bir hacim pis suda bulunan bütün patojenik bakterileri öldürmek için gerekli klor miktarı. ...

KLORDAN

:
Etkin maddesi klor olan uçucu nitelikteki böcek öldürücü. ...

KLORLAMA

:
Mikropları giderme amacıyla içme suyu yada atık suya klor eklenmesi. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>