Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

YARDIMCI DOĞAL GAZ

:
Herhangi bir kaynaktan elde edilen, doğal gazın özelliklerini taşıyan gaz. ...

YARILANMA MÜDDETİ

:
Bir radyoaktif izotopun atomlarının yarısının parçalanması için gerekli olan süre; kirletici etki süresi açısından tarım ...

YAYILIM ALANI

:
Biyolojik biçimlerin coğrafi dağılımı. ...

YAŞ YAPISI

:
Nüfusun yaş gruplarına göre sınıflandırılması. ...

YAŞAM DÖNGÜSÜ

:
Bir canlının yumurta döllenmesinden ölüme kadar geçirdiği değişik aşamalar. ...

YAŞAM KUŞAKLARI

:
Genellikle bir örnek iklim ve toprak özelliklerine sahip alanlar ve bunun bir sonucu olarak da, ...

YAŞAM MEKANI

:
Belirli bir bitki ve hayvan topluluğu için elverişli nitelikteki nispeten bir örnek çevre koşullarının oluşturduğu ...

YAŞAM ORTAMI

:
Bir organizmanın yada organizma grubunun yerleştiği, fiziksel çevrenin görece bir örnekliliği ve ilgili bütün biyolojik ...

YAŞAYABİLİR

:
Canlı, üreyen sistemler. ...

İÇ SULAR

:
Denizler ve okyanuslar dışında yeryüzündeki tüm su kaynakları. ...

İÇSELLEŞMİŞ ATIK

:
Aynı tesis içinde yeniden işlenip kullanılan atık. ...

İÇTEN YANMALI MOTOR

:
İçinde yakıtın belirli bir alana hapsedilerek, mekanik enerji elde etmek amacıyla yakıldığı aygıt. ...

YEDEK (ENERJİ) ÜRETİM KAPASİTESİ

:
Beklenmedik enerji taleplerini karşılamaya yönelik fazladan enerji üretme kapasitesi. ...

YENİDEN İŞLEME

:
...

YENİLENEBİLİR ( DOĞAL ) KAYNAK

:
Kendini doğal biçimde yenileyen yada insan müdahalesiyle yenilenebilen, ağaç, hava yada su gibi doğal kaynaklar. ...

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

:
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, su enerjisi, biokitle enerjisi, gelgit enerjisi ve üretici nükleer ...

YENİLENEMEZ KAYNAK

:
Sınırlı olarak bulunann mineral gibi doğal, kural olarak cansız kaynak. ...

YER ALTI SUYU

:
Yerüstü ...

YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİ

:
Yer altı suyu kirliliğinin başlıca kaynakları lağım suyu tesisatı, lağım çukurları vb. ile kıyı bölgelerinde ...

YER ALTI SUYU ZENGİNLEŞMESİ

:
Yağış suyu veya yüzey sularının sızma yoluyla yer altı sularını çoğaltması. ...

YERALTI SU DÜZEYİ

:
Taban yatağında biriken yer altı suyunun düzeyi. ...

YERÜSTÜ SUYU (YÜZEY SUYU)

:
Okyanuslarda dahil, yeryüzündeki bütün suları tanımlamakta kullanılan geniş kapsamlı terim. Dar anlamıyla ise akarsu yataklarında ...

YERYÜZÜNÜN İZLENMESİ

:
Önemli çevresel yönelimlerin saptanması, insan faaliyetinin çevre üzerindeki etkilerinin incelenmesi, çevreye yönelik potansiyel tehlikelerin erken ...

YETERSİZ BESLENME

:
Organizmanın varlığını sürdürmesi ve büyümesi için gerekli asli metabolizma öğelerinden birinde yada birkaçında genellikle beslenme ...

YEŞİK KUŞAK

:
Bir yerleşim alanı çevresinde yer alan, yapılaşma olmayan toprak kuşağı. ...

YEŞİL

:
Yeniden işlenip kullanılan kağıt ürünler ve biyolojik bozulmaya uğrayabilir plastik torbalar gibi " çevre dostu ...

YEŞİL DEVRİM

:
Yoğun gübre ve geliştirilmiş sulama sistemi kullanımı ve özellikle buğday ve prinç gibi ürün tohumlarının ...

YIKAYARAK TASFİYE

:
Yüzdürme (yıkama) işlemi sırasında değişik çökelme hızlarından yararlanarak ayırma işlemi. ...

YIKAYICI

:
Bir su püskürtücüsünden oluşan hava kirliliği aygıtı. Püskürtülen su arzu edilmeyen parçacıklarla çarpışır, onları tutar ...

YIKAYICI

:
Toplama ortamı olarak sıvı ile işleyen gaz arıtıcısı, damlacık ayırıcısı, sulu toz toplayıcısı için kullanılan ...

YIKINTI

:
Herhangi bir yapının tahribi sonucunda ortaya çıkan kayaların, kerestenin, molozun, tuğlaların, taşların vb. oluşturduğu birikinti. ...

YILLIK BOŞALTMA SINIRI

:
Kirlilik kaynağından bir yılda salınabilecek maksimum atık miktarı. ...

YIRTICI

:
Avlanarak yaşayan yaratık ve organizma. " yırtıcı zinciri "nde , birbirini izleyen her bir besin ...

İKİNCİL HAVA KİRLİETİCİLERİ

:
Atmosfer bırakılan birincil hava kirleticileriyle atmosferde doğal olarak bulunan kimyasal maddelerin tepkimeyegirmeleri sonucu oluşan hava ...

İKİNCİL İŞLEM

:
Çökelmeden sonra, aktif çamur veya çürütme gibi biyokimyasal işlemlerle endüstriyel veya evsel atık suyunun arıtılması. ...

İLAVE ( ÖNLEMLER, DONANIM )

:
Kirliliği denetlemek ve sınırlamak için kullanılan ek önlemlere yada donanım. ...

İLAVE SU

:
Sistemde sızıntı, buharlaşma,boşa akma, patlak gibi nedenlerden kaynaklanan kaybın giderilmesi için sağlana su. ...

İLERİ ARITMA

:
Biyolojik arıtma sonrası atık suyun kalitesini arttırmak için kullanılan fiziko-kimyasal süreçlerin tümü. ...

İMARLI ALAN

:
Su sağlanarak, kanalizasyon sistemi, yolları ve diğer temel donanımı oluşturarak daha yararlı hale getirilmiş toprak. ...

İMHOF TNKI

:
Kompakt yapıda olduğu ve mekanik donanım gerektirmediği için küçük arıtma tesislerinde kullanılan, içinde hem çökelme ...

İNSAN EKOLOJİSİ

:
Bireylerin ve insan topluluklarının kendi çevreleriyle olan ilişkisini inceleyen ekoloji dalı. ...

İNSAN GÜBRESİ

:
İnsan dışkısı. ...

İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI

:
Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yürüttüğü bir çalışma. ...

İNSAN YERLEŞİMİ

:
Bir insan topluluğunun mesken tuttuğu yer. Geçici nitelikteki, kamp yeri gibi yerler bu tanımın dışındadır. ...

İNSANDAN KAYNAKLANAN

:
İnsan faaliyetleri sonucu oluşan ...

İNŞAATA ELVERİŞLİ ALAN

:
Potansiyel inşaatlara uygun toprak. ...

YOĞUNLUĞA BAĞLI ETKEN

:
Tam anlamıyla etkili olabilmesi nüfus yoğunluğuna bağlı çevre etkeni. ...

YOĞUNLUĞA BAĞLI OLMAYAN ETKEN

:
nüfus yoğunluğuna bağlı olmadan etkisini gösteren çevre etkeni. ...

YOĞUNLUK

:
Bir yerin nüfusunun, yerleşim birimlerinin yada taban alanının, toprak alanı birimiyle olan ve oran olarak ...

İOM

:
Sabit organik madde. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>