Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

HALİÇ

:
Gel-git olayından etkilenen geniş ırmak ağzı. ...

HAREKETLİ KAYNAK

:
Otomobil, motosiklet, uçak, gemi gibi hareket halindeki hava kirliliği oluşturucular. ...

HARİTA ÇAKIŞTIRMA TEKNİĞİ

:
Potansiyel deprem tehlikesi ve toprak geçirgenliği gibi etkenlerin saptanması da dahil, toprak kullanımı planlamasında kullanılan ...

HASTALIK HIZI

:
Belli bir dönemde, belli bir alandaki belli bir nüfus açısından, belirli bir hastalığın beher 1.000 ...

HASTALIK YAPICI

:
Hastalık oluşturan herhangi bir etki maddesi; genellikle bu terim, hastalığa yol açan canlı bir organizmayı ...

HAVA KALİTE STANDARTLARI

:
Bir bölgede belirli bir zaman sürecinde aşılmaması gereken hava kirletici konsantrasyonları. ...

HAVA KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

:
...

HAVA KALİTESİNİN İZLENMESİ

:
Hava kaynağından sürekli örnek alınması ve analiz edilmesi. ...

HAVA KUŞAĞI

:
Belli bir yörenin atmosfer kuşağı ( bölgesi ) ...

HAVA KİRLİLİĞİ

:
Toz, gaz, sis, koku, duman yada buhar gibi kirleticilerin insan, bitki ve hayvan yaşamına yada ...

HAVA KİRLİLİĞİ DENETİMİ

:
Temiz hav kriterlerinin ve standartlarının saptanması ve uygulanması. ...

HAVA KİRLİLİĞİ OLAYI

:
Hava Kirliliği Salgını diyede adlandırılan ve günlerce devam eden akut hava kirliliği olayı. ...

HAVA KİRLİLİĞİ SÜZGECİ

:
Baca yada havalandırma çıkışlarında belirliği büyüklüğe kadar olan parçacıkları süzen aygıt. ...

HAVA-YER ARA YÜZEYİ

:
atmosferin alt tabakalarının yerle tepkime ilişkisi içinde olduğu sınır. ...

HAVADAKİ VE SUDAKİ AZOT BİLEŞİKLERİ

:
Bunlar havayla suyun kalitesini önemli ölçüde etkiler ve kirliliğin başlıca nedenlerini oluştururlar. ...

HAVALANDIRMA

:
özellikle atık su arıtma sürecinin bir bölümü olarak, havalı koşulların yaratılması amacıyla suya hava verilmesi. ...

HAVALANDIRMA TANKI

:
Havalandırma işlemini yapıldığı tank. ...

HAVAYLA TAŞINAN KALINTILAR

:
Havadaki duman ve toz. ...

HAYVANLARA YASAK BÖLGE

:
Büyük ve küçükbaş çiftlik hayvanlarına yasaklanmış bölge. ...

HEKSAKLORBENZEN

:
Klorlu hidrokarbon grubundan bir böcek öldürücü. ...

HER BESİNİ YİYEN

:
Hem bitki hemde hayvan tüketerek enerji sağlayan organizma. ...

HETEROTROF

:
Enerjiyi karmaşık organik maddelerin kimyasal ayrışmasından sağlayan organizmalar yada hayvanlar. ...

HGV

:
Ağır yük taşıtı. ...

HIZ KESİCİ YÜKSELTİCİ ( KASİS )

:
Trafiği yavaşlatmaya zorlayan yol yüzeyindeki yapay değişme. ...

HİDROGRAFİK ARAŞTIRMA

:
Denizcilik, mühendislik projeleri yad a diğer amaçlarla kullanılmak üzere, bir su oluşumunun fiziksel özellikleri ile ...

HİDROJEN SÜLFÜR

:
Organik materyalin anaorebik koşullarda ayrışması ile oluşan, çürük yumurta kokusunda, renksiz ve son derce zehirli ...

HİDROKARBONLAR

:
Genellikle fosil yakıtlarda ve bu maddelerin kısmen yanmasından oluşan ürünlerde, sözgelimi petrolle işleyen taşıtların egzos ...

HİDROLOJİK DÖNGÜ

:
Suyun yeryüzüyle atmosfer arasındaki sürekli dönüşümü. ...

HİDROLOJİK İNCELEME

:
Bir alanın su varlığının nicel,iksel değerlendirilmesi, toprağın korunması, taşkın denetimi, barajlar ve su depoları tasarımı ...

HİDROSFER

:
Yeryüzünün okyanuslar, göller ve ırmaklar gibi sudan oluşan bölümü. ...

HİZMET ALANI

:
Belirli bir programın, etkinliğin, hizmetin kullanıcılarının çoğunluğunun bulunduğu coğrafik bölge. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>