Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

EAA

:
Elektrikli aerosol analizci. ...

EC

:
Etki yoğunlaşması; çevresel yoğunlaşma. ...

Ecd

:
elektron tutma detektörü. ...

EDAFİK

:
Toprakla ve onun bitki ve hayvan yaşamı üzerindeki etkisiyle ilgili. ...

EF

:
Emisyon etkeni. ...

EFEO

:
Çevre yönünden elverişli enerji seçenekleri. ...

EKMAN TABAKASI

:
Yakın atmosferde rüzgarın veya okyanuslarda üst akıntıların yükseklik veya derinlikle yön değiştirdiği tabaka. ...

EKOLOJİ

:
Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri inceleyen bilim dalı. ...

EKOLOJİK KONUM

:
Bir türün yaşamını sürdürmesi için gerekli tüm koşulları sağlayan ekolojik yaşama ortamındaki yeri, ...

EKOSFER

:
Yeryüzünün canlıları içeren bölümü; biyosfer ve karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğu atmosfer, hidrosfer ve litosfer ...

EKOSİSTEM

:
Birbirleri ile ve cansız ortamla ilişki içinde olan kendi içinde yeterli bitki ve hayvan topluluğu. ...

EKOTON

:
Yağmur ormanı ile ona bitişik ağaçlık ya da otlak gibi iki ekolojik topluluk arasındaki geçiş ...

EKİSTİK

:
İnsan yerleşimlerini inceleyen bilin dalı. ...

ELEKTRODİYALİZ

:
Suyun tuzunun giderilmesinde kullanılan elektro kimyasal işlem. ...

ELEKTROSTATİK ÇÖKTÜRÜCÜ

:
Yüklenmiş parçacıkların çöktürülmesi süreci ile bu parçaları taşıyan gazın atmosfere bırakmadan önce tabi tutulduğu etkili ...

ELEME

:
Yüzen ve asılı duran iri katı maddeleri lağım suyundan bir tür elek kullanarak gerçekleştirilen ayırma ...

EMİSYON

:
Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesi. ...

EMİSYON ENVANTERİ

:
Belirli bir coğrafi alanda havaya boşaltılan başlıca hava kirleticilerinin listesi. Listeleme miktar (gün/ton) ve kirlilik ...

EMİSYON STANDARDI

:
Belli koşullarda belli bir kaynaktan yasal olarak boşaltılabilen azami kirletici miktarı. Boşaltım standardı olarak da ...

EN KULLANIŞLI ÇEVRESEL SEÇENEK

:
Belirli bir ortamda (deniz, hava, toprak ) bir kirleticiye karşı getirilen çözümün bir diğer ortamda ...

EN OLASI SAYI

:
Kirlenmiş sudaki bakterilerin sayısının olasılık formüllerine dayalı olarak istatistiksel tahmini. ...

EN YÜKSEK VE EN İYİ KULLANIM

:
Bir yerin (yörenin) optimal kullanımı. ...

EN İYİ KULLANILABİLİR TEKNOLOJİ

:
Maliyeti göz önüne almaksızın ya da uygulanmasının gerekliliği kanıtlanmış, kirliliği maksimum azaltabilen teknoloji. Optimum teknolojik ...

ENDEMİK

:
Belirli bir bölgenin yerli türü. ...

ENDRİN

:
Klorlu hidrokarbonlar sınıfından çok zehirli, geniş spektrumlu böcek öldürücü. ...

ENDÜSTRİYEL ATIK SU

:
Endüstriyel işlemlerden oluşan atık su. Ham maddelerden, ürünlerden ya da imalatta kullanılan maddelerden kaynaklanır. ...

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

:
Bir enerji biçiminin diğerine dönüşmesi. ...

ENERJİ KORUNMASI

:
İnşaat yasaları, toprak kullanım yönetmelikleri, ulaşım politikası ve alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili olarak enerji kaynaklarının ...

ENGELLEYİCİLER

:
Bir sistemin işleyişini durduran ya da yavaşlatan kimyasal maddeler; bozulmayı önlemek için petrol ürünlerine eklenen ...

ENTROPİ

:
Yararlanılamayan enerjinin ölçümü; bir sistemdeki düzensizliğin düzeyinin ölçümü. ...

ENZİM

:
Canlı maddeye özgü katalizör. ...

EPA

:
Çevre koruma ajansı. ...

EPİDEMİOLOJİ

:
Bir nüfus topluluğundaki hastalıkların sıklıklarınınve yaygınlıklarının incelenmesiyle ilgili tıp bilimi. ...

EQO

:
Çevre kalite hedefi. ...

EQS

:
Çevre kalite standardı. ...

ER

:
İç solunum. ...

EROZYON

:
Havanın ya da insanların müdahalesi sonucunda kaya parçacıklarının ve toprağın asıl yerlerinden kopmaları, taşınmaları ve ...

ERİŞİM DIŞI ALAN

:
Herhangi bir hava kirletici madde açısından ulusal hava kalitesi standartlarını aşan alan. ...

ESA

:
Çevre yönünden duyarlı alan. ...

ESER ELEMENTLER

:
Havada, suda ve yiyeceklerde çok düşük yoğunluklarda bulunan kurşun, bakır, çinko, arsenik, civa ve vanadyum ...

ESMER KÖMÜR

:
Düşük kaliteli kömür; linyit. ...

ESNEK ZAMAN

:
Değişken çalışma saatleri. ...

ETEK

:
Sudaki yağ serpintilerinin yayılmasını önlemek için kullanılan aygıt. ...

ETOBUR ; ETÇİL

:
Et yiyerek enerji sağlayan canlı. ...

EV İÇİ ALERJİ YAPICILAR

:
Hayvan ve bitki artıkları, polen, spor ve alg (su yosunu) içeren ev içi tozları. ...

EVSEL ATIK SU

:
Evlerin ve işlerlerinin oluşturduğu ve fabrikaların endüstriyel nitelik taşımayan pis sularının da dahil olduğu atık ...

EVSEL ATIK SU ARITIMI

:
Sağlığa ve çevreye yönelik tehlikenin azaltılması amacıyla atık suyun arıtılması işlemi; ilkin mekanik işlemlerin kullanıldığı, ...

EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSİ

:
İçinde atık suyun işleme tabi tutulduğu ve nihai tasfiye aşamasına hazırlandığı yan tesis. ...

EİA

:
Çevresel etki değerlendirmesi. ...

EİL

:
Çevresel bozulmanın sorumluluğu. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>