Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

DOLGU KULE

:
Kirli havanın dolgu maddesi (seramik parçaları, ağaç yongası vb.) doldurulmuş bir kuleden geçirilmesi ve bu ...

DOLGU YAPILANMA

:
Kent dokusunda yayılmış haldeki, genellikle küçük boyutta oldukları için boş kalmış arsaların konut ya da ...

DOM

:
Çözünmüş organik madde. ...

DUMAN

:
Buharların yoğunlaşmasından ya da kimyasal tepkimeden oluşan, genellikle 5 mikrondan küçük, solunabilir ve bulut görünümündeki ...

DUMAN

:
Sözgelimi kömür gibi bir yakıtın eksik yanması sonucunda oluşan, minik parçacıklardan ibaret, gözle görülebilir gaz ...

DUMAN ÖLÇER

:
Baca ve egzos gazlarının yoğunluğunu ölçmeye yarayan aygıt. ...

DURULTMA

:
Çökebilir nitelikteki yüzen katı maddelerin çökeltme, havalandırma ve süzme yoluyla atık sudan ayrılması. ...

DURULTMA ODASI

:
Yakma bacalarında ya da sınai işlemlerden çıkan gazlardaki partikül maddelerin ön arıtımında kullanılan ve doğal ...

DURULTMA TANKI

:
Damlatmalı filtre veya aktif çamur süreci sonunda kısmen arıtılmış atık suyun, sıvı ve katı bileşenlerin ...

DUV

:
Tehlikeli ultraviyole (morötesi) ...

DÜNYA ÇEVRE VE GELİŞME KOMUSYONU

:
Ekonomik gelişmeyi yadsımayan, ancak dünya çevresini tehdit etmeyen çevre ve enerji politikalarının benimsenmesi gerektiğini savunan ...

DÜZEY

:
Yer seviyesi. ...

DÜŞEY KALKIŞ VE İNİŞ

:
Havalanlarında alan ekonomisi sağlayan ve ayrıca geleneksel kalkış ve inişlerdeki belli tehlikeleri gideren düşey kalkış ...

DİC

:
Çözünmüş inorganik karbon. ...

DİELDRİN

:
Oktaloks diye de bilinen, klorlu hidrakarbonlar sınıfından beyaz kristalimsi tarım ilacı. Birçok haşarat açısından zehirli ...

DİFFÜZÖR

:
Gaz veya sıvıyı karıştırıldığı ortama daha iyi dağıtmak amacı ile kullanılan ve besleme borusunun ucunda ...

DİMETİL SÜLFİT

:
Oksitlendiğinde asit tortulanmasına katkıda bulunan, kirlilik koşullarında artan, planktonların ürettiği kimyasal madde. ...

DİNLENME SİSTEMİ

:
Topluluğa dinlenme eğlenme olanakları sağlayan tesislerin ve programların bütününü ifade etmek için kullanılan terim. ...

DİOKSİN

:
Bitki öldürücülerde bulunan, son derece zehirli maddeler kümesi. ...

DİP

:
Çözünmüş inorganik fosfor. ...

DİSTROFİK GÖLLER

:
Çok düşük kireç içeriğine ve yoğun humusa sahip bundan dolayı da suyun kahverengi renk aldığı ...

DİYALİZ

:
Atık su arıtımında kullanılan, büyük organik parçacıkları küçüklerden ayırma yöntemi. ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>