Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

DAĞILMA

:
sözgelimi, bir doğal kaynaktaki yoğunlaşmış kirleticinin yayılma süreci. ...

DAĞINIK YAYILMA

:
Kentsel gelişmenin civardaki kırsal kesime doğru denetimsiz yayılması. ...

DALGA GÜCÜ

:
deniz suyu devinimlerinin oluşturduğu gücün enerji üretiminde kullanılabileceği, potansiyel yenilenebilir enerji kaynağı. ...

DALGAKIRAN

:
Bir limanı akıntılarından ve gelgitlerden korumak amacıyla gelgite açık koylarda, göllerde ya da ırmaklarda gerçekleştirilen ...

DAMITMA TESİSLERİ

:
Tuzlu suyu içme suyuna dönüştüren büyük ölçekli tesisler. ...

DAMLATMALI FİLTRE

:
Atık suyun arıtılması sürecinde ikincil arıtma tesislerinde kullanılan biyolojik filtre. Filtre, atık suyun püskürtüp serpildiği ...

DARBE ÖLÇER

:
Maddeleri çarpma (darbe) noktasında toplayan ve ölçen alet. ...

DAYANIKLI KİMYASALLAR

:
Zararsız hale getirilmelerini ya da giderilmelerini sağlayacak biyolojik ve kimyasal süreçlere karşı dirençli toprak ve ...

DBA

:
Desibel A. ...

DDT

:
Diklorodifeniltrikloretan'ın kısa yazılışı; son derece kuvvetli bir böcek öldürücü. Kalıntıları yaklaşık 15 yıl varlığını sürdürür. ...

DEĞİŞİM DERECESİ

:
Isı, basınç, yoğunluk, nem gibi çevreyi etkileyen bir niceliğin değerindeki değişme. ...

DEMOGRAFİ

:
Genellikle istatistik teknikler kullanılarak nüfusun incelenmesi. ...

DEMOGRAFİK GEÇİŞ

:
Genellikle ekonomik ve toplumsal gelişmeye bağlı olarak, belli bir nüfusun doğum oranında gözlenen düşme eğilimi. ...

DENGELİ NÜFÜS

:
Değişmeyen nüfus; belli bir sürede doğum sayısı ölüm sayısına eşit olan nüfus. ...

DENİZ DİBİ BÖLGESİ

:
Hem kıyı hem de derin deniz tabanı olmak üzere, bütün okyanus dibini kapsayan deniz bölgesi. ...

DENİZ DİBİ SONDAJI

:
Pahalı donanım ve yüzer platformlar kullanarak deniz altından petrol ve gaz çıkarılması. ...

DENİZ EKOSİSTEMİ

:
Okyanusların ve denizlerin ekosistemleri; pellajik ve bentik bölümler olarak ikiye ayrılır. ...

DENİZ ISI ENERJİSİ ÇEVRİLMESİ

:
Deniz yüzeyinde güneşle ısınan su ile yüzeyin altındaki soğuk su arasındaki ısı farklarından yararlanmak suretiyle ...

DENİZ KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ

:
uluslar arası Deniz Kuruluşunun (IMO) önderliğinde kabul edilen ve yakıt taşıyan tankerlerin deniz kirliliğine yol ...

DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖZLEME PROGRAMI (MARPOLMON)

:
Deniz Kirliliği Sözleşmesinin bir uygulaması. ...

DENİZ SEDDİ

:
Sahili koruyan ve iç kısımlara yönelik taşkınları önleyen, sahil şeridindeki sağlam duvar. ...

DENİZE ÇÖP DÖKME

:
Lağım çamuru, taranmış materyal, sanayi atıkları ya da diğer maddelerin de içinde bulunduğu atıkların denize ...

DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASI

:
tahmin, uyarı sistemleri ve özellikle depreme dayanıklı yapı inşaası gibi yöntemlerle, depremlerin insan yaşamına ve ...

DERME ÇATMA KONUT

:
Genellikle hemen kâr etmek için yetersiz malzeme ve işçilikle inşa edilen konut. ...

DERİN DENİZ DİBİ BÖLGESİ

:
Okyanusun en derin yerleri. ...

DESİBEL

:
Sesin şiddetinin ölçülmesinde kullanılan uluslar arası birim. Kısaca dB olarak yazılır. ...

DETERJANLAR

:
Yaygın olarak kullanılan, yüzey aktif temizleme maddesi. Bakterileri ve organizmaları da yok eden deterjanlar su ...

DETRİTUS

:
Göllerin dibini ya da ormanların tabanını zenginleştiren ayrışmış madde. ...

DEVRİ SÜREÇ

:
Atıkların yeniden işlenip kullanılır hale getirilmesi; atıkların yeniden kullanımı. ...

DEVRİDAİM

:
Kesintisiz dolaşım. ...

DEZENFEKSİYON (MİKROPSUZLAŞTIRMA)

:
Hastalık yapıcı organizmaların, sözgelimi, klorlama yoluyla yok edilmesi. ...

DIŞ KAYNAKLI KİRLİLİK

:
Uzaktaki bir hava kirlilik kaynağı nedeniyle oluşan yerel hava kirliliği. ...

DIŞ KITA SAHANLIĞI

:
Bir ülkenin kıyılarında, birkaç kilometreden 400 kilometre uzaklıklara kadar uzanabilen; ve genellikle ait olduğu ülkenin, ...

DIŞKI ORGANİZMALARI

:
İnsanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bakteri grubu; bu organizmaların çevre sularındaki varlığı, hastalık yapan organizmaların ...

DIŞSALLIKLAR

:
Başkalarının etkinliklerinin bir sonucu olarak bir toplumsal grubun ödemek zorunda kaldığı sosyal maliyet ya da ...

DM

:
Kuru madde. ...

DMS

:
Dimetil sülfit. ...

DNT

:
Dinitrotoluen. ...

DO

:
Çözünmüş oksijen. ...

DOBSON BİRİMİ

:
Ozon ölçümünde kullanılır; bir dobson birimi, milimetrenin yüzde birine eşittir. ...

DOĞA KORUMA ALANI

:
Doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. ...

DOĞAL AYIKLANMA

:
Bazı organizmaların belirli bir çevrenin koşullarına daha iyi uymalarından ötürü çoğalarak yaşamlarını sürdürmesi. ...

DOĞAL GAZ

:
Yerkabuğunun altında, belli jeolojik oluşumlarla gerçekleşen, metan ve hidrokarbonlar içeren yakıt. ...

DOĞAL KAYNAK

:
Çevrede doğal olarak gerçekleşen su, hava ve gaz gibi kaynaklar. ...

DOĞAL RADYASYON

:
Esas olarak toprakta ve kayalarda ayrışan uranyumun yol açtığı, radon gibi gazlar çıkaran radyasyon. ...

DOĞRUSAL KİRLETİCİ KAYNAK

:
Bir doğru boyunca kirlilik emisyonu ya da deşarjı. Tıkanık bir çevre yolunda yol boyunca hareket ...

DOĞUM HIZI

:
Belirli bir grubun birim zamanda olarak ifade edilen doğum oranı. Belli bir alanda her 1.000 ...

DOĞURGANLIK

:
Bir canlının doğurabilme yetisi. ...

DOĞURGANLIK HIZI

:
15-44 yaş arasında, doğurma çağındaki her 1.000 kadın başına düşen canlı doğum sayısı. ...

DOLGU

:
Set erozyonunu önlemek için düzensiz biçimde biraraya konmuş kırık kaya, taş ya da betondan yapılma ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>