Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

BUHARLAŞMA HAVUZU

:
Lağım suyu tasfiyesinde kullanılan sığ ve yapay havuz; bu sistemde atık geniş araziler dağıtılır ve ...

BULANIKLIK

:
Suda ve havada asılı bulunan maddelerin neden olduğu, güneş ışınlarının ortama girme ve bitkilerin büyüme ...

BUV

:
Geri saçılmış morötesi. ...

BÜTÜNSELCİ

:
Parçalarla bütünler arasındaki organik yada işlevsel ilişkiyi vurgulayan ve bir konuyu karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindeki ...

BÜYÜME TEORİSİ

:
Kentlerde ve bölgelerde yerleşim, büyüme ve toprak kullanımı modelleri konusunda kent bilimcilerinin oluşturdukları teoriler. ...

BİDON

:
Büyük atık haznesi, konteyner. ...

BİNA BAĞLANTISI

:
Atık suyu bir binadan sokağa yerleştirilmiş hatta ileten pis su boruları için kullanılan terim. ...

BİRLEŞİK ISI VE GÜÇ

:
Elektrik ve ısının birlikte üretimi. Terim, atık ısı yada hava kullanan santraller içinde kullanılır. ...

BİRLEŞİK KANALİZASYON

:
Atık suyun ve sel suyunun toplanmasına yarayan tek bir kanalizasyon sistemi. ...

BİRLEŞİK TASFİYE

:
Genellikle yanma gerektiren entegre bir işlem yoluyla lağım çukurunun ve katı atıkların birlikte tasfiyesi yöntemi. ...

BİRLEŞİK ÜRETİM

:
Elektrik üretiminde oluşan atık ısının ısıtmada, soğutmada ve atık su arıtımında kullanılması. ...

BİRLEŞİK ZARARLI ORGANİZMA DENETİMİ

:
Zararlı organizmaların yayılmasını biyolojik, kültürel ve kimyasal yaklaşımları birleştirerek denetleme yöntemi. Özellikle, en azından bir ...

BİRİM MÜLKİYETİ

:
Çok birimli yapıda bireysel mülkiyet. ...

BİRİNCİL HAVA KİRLETİCİLER

:
Atmosfere doğrudan verilen hava kirleticileri. ...

BİRİNCİL İŞLEM

:
İşlenmemiş lağım suyunun arıtmanın en yaygın biçimi: kaba ve katı maddelerin ayrıldığı ön işlem. ...

BİTKİ ÖLDÜRÜCÜ

:
Zararlı ot öldürücü ve yaprak dökücü olarak kullanılan kimyasal madde. ...

BİYOAKÜMÜLASYON

:
Biyoyoğunlaşma. ...

BİYOBOZULMAYA UĞRAMAZ

:
Bakterilerin ayrıştıramadığı organik madde. ...

BİYODENEME

:
Potansiyel olarak zehirli bileşiklerin niteliğinin ve gücünün, standart test organizmalarıyla etkileşimlerini gözleme yoluyla laboratuvar koşullarında ...

BİYOENERJETİK

:
Bitkilerle hayvanlar, bitkilerle bitkiler hayvanlarla hayvanlar arasındaki enerji aktarımının incelenmesi. ...

BİYOJEOKİMYASAL DÖNGÜ

:
Kimyasal elemanların fiziksel çevre ile organizmalar arasındaki döngüsü. ...

BİYOKÜTLE

:
Belli bir alan yada hacimdeki canlı organizmaların toplam kütlesi yada miktarı. ...

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

:
Bir biyokütledeki organik atıklar, bitkiler yada ağaç gibi organik maddelerden üretilen enerji. ...

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI

:
Organik kirliliğin bir ölçüsü olarak kullanılan ifade. Bir su veya atık sudaki organik maddelerin biyokimyasal ...

BİYOLOJİK ARITMA

:
Atık suyun mikroorganizmalar kullanılarak arıtılması. ...

BİYOLOJİK BÜYÜME (YÜKSELME )

:
Besin zincirinin ardışık düzeylerinde, maddelerin artan miktarlarda birikmesi. ...

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

:
Organizmaların çeşitlerinin alan yada hacim birimi başına sayısı; belli bir zamanda belli bir yerdeki türlerin ...

BİYOLOJİK DENGE

:
Hayvanlarla bitkiler, bitkilerle bitkiler ve hayvanlarla hayvanlar arasındaki denge. ...

BİYOLOJİK KALKAN

:
Bir nükleer reaktörün personelini ve çevresini korumak amacıyla, nötronları ve gamma radyasyonu absorbe etmek (soğurmak) ...

BİYOLOJİK POTANSİYEL

:
Bir organizmanın varlığını sürdürme ve üreme yeteneği. ...

BİYOLOJİK YAĞ DÖKÜNTÜ DENETİMİ

:
Sudaki yağ tabakalarını ayrıştırmak için bakteri kültürlerinin kullanılması işlemi. ...

BİYOM

:
Belli bir doğal ortam ve iklimdeki bütün canlı organizmalardan oluşan karmaşık topluluk. ...

BİYOMETRİ

:
Biyolojik sorunların incelenmesinde istatistik yöntemlerin uygulanması. ...

BİYOSFER

:
Gezegenimizin ve atmosferinin yaşam kaynağı bütün bölümlerini içeren alan. ...

BİYOSİDLER

:
Organizmaları öldürme yeteneğine sahip kimyasal maddeler; sterilize ediciler. ...

BİYOTA

:
Belirli bir bölgede yada çevrede bulunan bitki ve hayvan yaşamının bütünü. ...

BİYOTİK

:
Bir çevredeki bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar ile ilgili. ...

BİYOYOĞUNLAŞMA FAKTÖRÜ

:
Organizmalarda bazı kimyasal maddelerin birikme mertebesini ifade eden bir ölçü. Genellikle bu kimyasal maddeler besin ...

BİYOİZLEM

:
Potansiyel olarak zararlı bir durumda bitki ve hayvan yaşamındaki farklılaşmaları değerlendirmek amacıyla doğal bir ortamın ...


2. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>