Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Bulunan Terimler

A KATMANI

:
Organik madde bakımından zengin yüzey toprağı. ...

A-AĞIRLIKLI SES DÜZEYİ

:
İnsan kulağının daha kolaylıkla işitebileceği orta frekanslara daha fazla ağırlık veren, ses basınç düzeylerinin ölçülmesi ...

ABS

:
1. Alkil benzen sulfonat: deterjanlara eklenen, biyo- bozulmaya dirençli, kararlı bir yüzey aktif madde. 2. ...

ACI SU

:
Hafif tuzlu su. ...

AÇIĞA ÇÖP DÖKME

:
Atıkların rahatsız edici kokulara, su, toprak ve hava kirliliğine yol açacak biçimde alanlara dökülmesi. ...

AÇIK ALAN

:
Ya imar görmemiş ya da konutlardan ve diğer yapılardan nispeten arınmış toprak parçası; insanın faaliyet ...

AÇIK BOŞALTIM

:
İşlem görmüş ya da görmemiş atık suyu ya da diğer sıvı atıkları doğrudan doğruya alıcı ...

AÇIK MADEN OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ

:
Kömürün ya da diğer madenlerin sığ derinliklerden toprağın ve kayanın üst katmanı kaldırılarak çıkarılması. Yüzey ...

AÇIK YAKMA

:
Atık miktarını (hacmini) azaltmak amacıyla çöplük alanlarında yakılması işlemi. ...

ADSORPSİYON

:
Moleküllerin katı yüzeylere tutunması. ...

ADİYABİTİK SAPMA ORANI

:
Yüksekliğin artması ile bağlantılı olarak ısıdaki düşme (sapma) oranı. ...

AĞIR METALLER

:
Kurşun, civa, çinko vb. gibi çevre açısından tehlikeli nitelik taşıyan metaller. ...

AĞIRLIKSAL AKIŞ

:
Aşınmayı ve aşırı basıncı önleyecek azami hızda kesintisiz akışa olanak sağlamak amacıyla belirli bir asgari ...

AEROBİK

:
Serbest oksijenin varlığında yaşayan ya da aktif olabilen organizma; suda çözünmüş oksijenin oksitleyici olarak hareket ...

AEROBİK AYRIŞMA

:
Havalı koşullarda faaliyet gösteren mikroorganizmalar veya mantarların organik maddeleri ayrıştırmaları. ...

AEROSOL

:
Havada asılı parçacık biçiminde madde: sıvı maddeleri püskürten basınçlı kap. ...

AFET ALANLARI

:
Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın alanlar. ...

AKIŞKAN ATIK

:
İçinden hava ya da bir gaz üflenen ince parçacıklardan oluşan katı madde yatağı. Üflenen hava ...

AKIŞKAN YATAK YANMASI

:
Sıvı yakıt ya da küçük kömürün sıvılaştırılmış yatakta yakılması. Bu süreç daha düşük ısıda yanmanın ...

AKIŞKANLIK (KIVAM)

:
Sıvının akış hızını belirleyen özelliği. ...

AKTİF ÇAMUR SÜRECE

:
Atık su arıtma tesislerinde kullanılan, aerobik biyolojik arıtma sürece. ...

AKTİF KARBON

:
endüstriyel baca gazlarından kaynaklanan kokuların ve zehirli maddelerin giderilmesine yönelik adsorbsiyon sürecinde kullanılan madde. ...

AKUSTİK ÇEVRE

:
Belli bir ses kaynağını kuşatan çevre. ...

AKİFER

:
Suyun çok uzak mesafelere gitmesini sağlayan, yer altı sularını pınarlara ve kuyulara ileten gözenekli toprak ...

ALBEDO

:
Yeryüzünün güneş ışığını yansıtma yüzdesi. Havadan alınan bir örnekteki katıların yansıtıcı niteliğiyle ilgili bir ölçü. ...

ALÇAK ARAZİLER

:
Bir akarsı kanalına bitişik ve ondan biraz yüksek arazi. ...

ALD

:
Yaklaşık öldürücü doz. ...

ALDRİN

:
Özellikle DDT'ye dirençli zararlılara karşı etkili olan, klorlu hidrokarbon pestisit. ...

ALERJİ YAPICILAR

:
Alerjiye yol açan maddeler. ...

ALFA RADYASYON

:
Nispeten düşük bir nüfuz gücüne sahip radyasyon. Bk. Beta radyasyon, Gamma radyasyon. ...

ALICI

:
Kirlilikten dolayı belirli risklere maruz bulunan canlı ya da cansız nesne. ...

ALICI SULAR

:
İşlemden geçirdikten sonra sıvı ya da katı kirleticilerin içine boşaltıldığı su oluşumları. ...

ALINTI

:
Bir başka alanda dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere bir yerden (alandan) kazılıp alınan malzeme. ...

ALIŞMA

:
Canlı bir organizmanın yeni bir çevreye alışma ya da o çevreye dayanıklı hale gelme süreci. ...

AMONYAK

:
Endüstriyel süreçlerde ve gübre üretiminde kullanılan zehirli, tahriş edici gaz. ...

AMONYAKLAMA

:
nitratların ve nitritlerin bakterilerce amonyum bileşiklerine indirgenmesi. ...

AMONYAKLAYICI BAKTERİLER

:
Atık sularda veya katı atıklarda amonyak açığa çıkaran bakteriler. ...

ANA KANAL

:
Büyük bir bölge için kollektör işlevi gören lağım kanalı. ...

ANAEROBİK

:
Serbest oksijenin bulunmadığı koşullarda yaşama ve büyüme yeteneğine sahip organizma; serbest oksijenin bulunmadığı koşullar. ...

ANAEROBİK AYRIŞMA

:
Havanın bulunmadığı koşullarda faaliyet gösteren mikroorganizmaların organik maddeleri ayrıştırması. ...

ANAEROBİK ÇÜRÜME

:
Organik yükü yüksek atık suyun havasız koşullarda arıtılması süreci. Tarım toprağında kullanılmasını sağlamak için bazı ...

ANC

:
Asit etkisizleştirme kapasitesi. ...

ANHİDRİK

:
Suzus. ...

ANOKSİYA

:
Oksijen yetersizliği. ...

ANTAGONİSTİK ETKİ

:
Ters sinerjistik etki. Bileşkenin birimlerinin herbirine göre daha az etkili olması. ...

ANTİMİKROBİYAL

:
Mikrobiyal büyümeyi önleyen kimyasal ya da biyolojik maddeler. ...

AOM

:
...

ARITMA

:
Atık su veya gazların kirleticilerden temizlenmesi işlemlerinin tümü. ...

ARL

:
Yıllık boşaltma sınırı. ...

ARTMA

:
Cansız maddenin dış yüzeyine doğal etkilerle çeşitli maddelerin eklenmesiyle oluşan büyüme süreci. ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 2 sayfa.    >>