Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

BACA ATIKLARI

:
Sanayi bacalarından yayılan gazlar ve asılı parçacıklar. ...

BATAKLIĞIMSI ALAN

:
Yoğun ötrofikasyon sonucu su kaynaklarının zengin organik birikintilerle kaplanarak oluşturduğu alan. ...

ORMANSIZLAŞTIRMA

:
Ağaçların ve çalılıkların ekilebilinir toprak kazanmak ya da kereste elde etmek amacıyla yok edilmesi. ...

TESVİYE

:
İşlevsel olarak toprak yüzeyi ve altı drenaj modelleri kurmak ve toprak erozyonunu asgariye indirmek, görünüşü ...

SINIR ÖTESİ KİRLİLİK

:
Bir ülkedeki emisyonların genellikle hava ya da su ile taşınarak bir diğer ülkeyi etkilemesi. ...

BİYOLOJİK ARITMA

:
Atık suyun mikroorganizmalar kullanılarak arıtılması. ...

COHb

:
Karboksihemoglobin. ...

KİRLİLİK KİRLENME

:
Çevrenin insan, bitki ve hayvan yaşamı açısından tehlikeli yada potansiyel olarak tehlikeli olacak şekilde kirlenmesi; ...