Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

TOPAKLANMA, YUMAKLAŞTIRMA

:
Atık su arıtımı sırasında fizikokimyasal olarak topakların oluşmasıyla çökelmemiş atık maddelerin ortamdan syrılması. ...

ATIK ISISI

:
Özellikle nükleer enerji santrallerince çevreye bırakılan kullanılmamış ısı. ...

ÇEVRE KORUMA

:
Potansiyel olarak tehlikeli atık maddelerin çevreye boşaltılmasının asgariye indirilmesi ya da önlenmesi amacıyla kaynakların yönetimi. ...

MARPOLMON

:
deniz kirliliğini izleme programı. ...

DAMLATMALI FİLTRE

:
Atık suyun arıtılması sürecinde ikincil arıtma tesislerinde kullanılan biyolojik filtre. Filtre, atık suyun püskürtüp serpildiği ...

STRATOPOZ

:
Stratosferin üst sınırı. ...

STANDARTLAR

:
Kirleticilere maruz kalma konumunda aşılmaması gereken düzeyleri gösteren kurallar. ...

JEOLOJİK HARİTA

:
Kaya oluşumları ile fay hatları gibi diğer fiziksel özelliklerin dağılımlarını ve aralarındaki ilişkileri gösteren harita. ...