Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

SÜLFÜR KÜKÜRT DÖNGÜSÜ

:
Kükürt içeren bileşiklerin biyosfer, hidrosfer, atmosfer ve litosferdeki çevrimi. ...

ÜÇÜNCÜL ARITMA

:
İkincil işlemden sonra gelen atık suyu arıtma işlemi. Bu aşamada, belli amaçlarla kullanmaya elverişli su ...

ASİTLİ TEMİZLEYİCİ

:
Metal yüzeyleri temizlemek için kullanılan endüstriyel atık su. ...

TUTUŞTURMA

:
Atmosferdeki fazla yada gereksiz gazın yakılması işlemi. ...

ELEKTROSTATİK ÇÖKTÜRÜCÜ

:
Yüklenmiş parçacıkların çöktürülmesi süreci ile bu parçaları taşıyan gazın atmosfere bırakmadan önce tabi tutulduğu etkili ...

AZGELİŞMİŞ ALAN

:
Ekonomik ve fiziksel gerileme gösteren bölge. ...

SİNERJİSTİK ETKİ

:
Kimyasal maddelerin ve süreçlerin öngörülemeyen kombinasyonlar oluşturarak beraber tepkimeye girme ve bunun sonucunda da tek ...

BANKET

:
Eğimli bir yüzeyden gelen drenajı stabilize etmeye yada denetlemeye yardımcı olan, insan yapımı taraça. ...