Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

SOĞURUCULAR

:
Kirli bir gaz emisyonunda gaz karşımı içindeki bileşenleri sıvı ortama aktarmakta kullanılan hava kirliliği denetleme ...

KURUM

:
Kısmi yanmadan oluşan ince karbon parçacıkları yada yüksek karbon içeriğine sahip parçacıklar. ...

YOĞUNLUK

:
Bir yerin nüfusunun, yerleşim birimlerinin yada taban alanının, toprak alanı birimiyle olan ve oran olarak ...

ÇAMUR TASFİYESİ

:
Atık su çamurunun nihai tasfiye işlemi. ...

SIKIŞTIRMA

:
Atık maddenin fiziksel olarak küçültülmesi. ...

LPG

:
Sıvılaştırılmış petrol gaz. ...

BATAKLIĞIMSI ALAN

:
Yoğun ötrofikasyon sonucu su kaynaklarının zengin organik birikintilerle kaplanarak oluşturduğu alan. ...

ASİTLENME

:
Toprağın ve suyun asitli emisyonlarla kirlenmesi. ...