Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

SU ESOSİSTEMİ

:
Kara (tatlı su) ve deniz (okyanus) ile ilgili su ekosistemleri. ...

HİDROKARBONLAR

:
Genellikle fosil yakıtlarda ve bu maddelerin kısmen yanmasından oluşan ürünlerde, sözgelimi petrolle işleyen taşıtların egzos ...

WES

:
Atıktan enerjiye sistemi. ...

RADYOJENİK

:
Radyoaktif ayrışmadan oluşan madde. ...

MARPOL

:
Deniz kirliliği sözleşmesi. ...

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

:
Yeni gelişme ve projelerin çevreye olabilecek sürekli ya da geçici potansiyel etkilerinin, sosyal sonuçları ve ...

ÇAMUR SIVISI

:
Atık su işleme tesislerinde çamuru taşıyan sıvı. ...

AKİFER

:
Suyun çok uzak mesafelere gitmesini sağlayan, yer altı sularını pınarlara ve kuyulara ileten gözenekli toprak ...