Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

RİSK FONKSİYONU DENKLEMİ

:
Bir hedefe yönelik zarar riskiyle, o hedefin maruz kaldığı hava kirleticilerinin yoğunluğu arasındaki ilişki. ...

HİDROJEN SÜLFÜR

:
Organik materyalin anaorebik koşullarda ayrışması ile oluşan, çürük yumurta kokusunda, renksiz ve son derce zehirli ...

ADİYABİTİK SAPMA ORANI

:
Yüksekliğin artması ile bağlantılı olarak ısıdaki düşme (sapma) oranı. ...

KÜKÜRTÜN GİDERİLMESİ

:
Fosil yakıtların kükürt içeriğinin tasfiye edilmesi yada azaltılması işlemi. ...

EQS

:
Çevre kalite standardı. ...

TUZLULUK

:
Sudaki tuz miktarı; doğal kaynaklardan oluşabileceği gibi atık su sızıntısında da oluşur. Suyun aşırı ölçüde ...

ÇEVRE DOSTU

:
Ürünlerde normal olarak bulunan zararlı öğelerden bazılarını tasfiye etmek amacıyla tasarlanmış ya da değiştirilmiş ürünleri ...

NÜFUS DİNAMİĞİ

:
Doğum, ölüm ve göç olayları sonucunda nüfus içinde gerçekleşen sayısal ve yapısal değişim süreci. ...