Borsa Terimleri Sözlüğü

Borsa ile ilgili 315 terim ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz borsa teriminin anlamını bulabilirsiniz.

Aramanızı ister Türkçe>İngilizce ister İngilizce>Türkçe yapabilirsiniz..

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını ve ingilizce karşılığını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Taban Fiyatı

:
Sermaye artırımlarında artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile mevcut hisselerin hissedarlarınca, halka arz edilmeyerek, ...

Tahsisli Satış

:
Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para ...

Tahvil

:
Borsa’da gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan borç ve alacakların karşılıklı olarak tasfiye edilmesidir. ...

Tahvil

:
İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymetlerdir. ...

Takas

:
Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir. ...

Talon

:
Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra ...

Tasfiye Değeri Likiditasyon Değeri

:
Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en yüksek fiyattır. Her hisse senedi için fiyat ...

Tavan Fiyatı

:
Toptan Eşya Fiyat Endeksidir. ...

TEFE

:
Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler yardımıyla geleceği tahmin etmede kullanıldığı bir ...

Teknik Analiz

:
Alacağın devralınması. ...

Teknik Analiz

:
Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketlerinin analiz edilerek bu yolla geleceğe yönelik ...

Temellük

:
Borsa’da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarının belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi ...

Temerrüt

:
Ortaklıkların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Sözkonusu hak, hisse senedine ...

Temerrüt Alım Satım

:
Temerrüt halinin Borsa Yönetim Kurulu’nun belirlediği süreyi doldurması halinde, sürenin bitimini takip eden ilk iş ...

Temerrüt Alış Satışı

:
Mahkemelerin, icra dairelerinin ve diğer resmi dairelerin Borsa’da yapılmasına gerek gördükleri menkul kıymet satım işlemlerinin ...

Temettü Kâr Payı

:
Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Borsa ...

Teminat

:
Vadeli işlemler piyasasında alınan pozisyonlar için yatırılmış bulunan teminatın sürdürme teminatı düzeyine gerilemesi vya daha ...

Teminat Tamamlama Çağrısı

:
Alacağın Devredilmesi. ...

Temlik

:
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasıdır (Menkul kıymetin geri satım ...

Ters Repo

:
Borsa’da gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının doğruda, Borsa dışında gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının ise bu işlemlerin Borsa’ya bildirimi ...

Tescil

:
Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra sermaye artırımının tescili ...

Tescile Mesnet Belge

:
Borsa işlemlerinin takasında, tarafların, takasa olan borçlarını ödedikleri nisbette alacaklarının ödenmesi prensibidir. ...

Teslim Karşılığı Ödeme Prensibi

:
Organize bir borsa dışında yapılan işlemleri kapsayan gevşek ve gayriresmi nitelikteki borsa dışı piyasalardır. ...

Tezgah Üstü Piyasalar

:
Alıcıları önceden belli olan veya olmayan, belli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin Borsa’da güven ...

Tezgah Üstü Piyasalar

:
Organize olmayan, belli bir yapı altında toplanmayan piyasalardır. İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir. ...

Toptan Satışlar Pazarı

:
Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem yapabilme limiti içerisindeki her bir kademedir. ...

Tranş

:
Tüketici fiyat endeksi ...

TÜFE

:
Sermaye piyasası araçlarının, bedeli satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak ...

Tümünü Yüklenim

:
İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi ibr malın veya finansal aracın ...

Türev Piyasalar

:
Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve ...

Türev Ürünler

:
Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş mali ...

Türkiyede Yerleşik Kişi

:
1986 yılında 40 şirketin hisse senedi ile başlayarak zamanla sayısı 100 şirketin hisse senedi ile ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>