Borsa Terimleri Sözlüğü

Borsa ile ilgili 315 terim ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz borsa teriminin anlamını bulabilirsiniz.

Aramanızı ister Türkçe>İngilizce ister İngilizce>Türkçe yapabilirsiniz..

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını ve ingilizce karşılığını okuyabilirsiniz..

Bulunan Terimler

Para Kurulu

:
Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine ...

Para Piyasası

:
Kısa vadeli (uluslararası piyasalar için 90 gün ve daha az), yüksek likiditeye sahip finansal ...

Para Politikası

:
Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarı gibi hedeflere ulaşabilmek için paranın elde edilebilirliğini ve ...

Para Politikası Kurulu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

:
Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin ve bu stratejiler çerçevesinde Hükümet ile ...

Paranın Dolaşım Hızı

:
Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / ...

Parasal Aktarım Mekanizması

:
Para politikası kararlarının üretim, tüketim, istihdam gibi reel ekonomik aktiviteleri ekonominin kendi dinamikleri aracılığı ile ...

Piyasa

:
İtalyanca “piazza” kelimesinden dilimize geçmiştir. Genel anlamda mal veya hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın ...

Piyasa Emri

:
Menkul kıymet alım satımında en iyi piyasa fiyatından işlemin gerçekleştirileceği emir türüdür. Bu tür emrin ...

Piyasa Fiyatı

:
Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyatıdır. ...

Piyasa Gözetimi

:
Borsa’da işlem gören menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerinin, sözkonusu borsanın ilgili birimi ...

Piyasa Yapıcı

:
Piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlarında likit ve ...

Piyasa Yapıcılığı Sistemi

:
Birincil piyasa işlemlerinde etkinliği artırmak, ikincil piyasaların işleyişini kolaylaştırmak amacı ile, hazine veya merkez bankalarının, ...

Piyasaya Göre Ayarlama

:
Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma fiyatı ile bir önceki gün piyasada ...

Portföy

:
Sahip olunan varlıkların aynı veya farklı özelliğe sahip birden fazla kıymete yatırılması sonucu oluşan toplam ...

Portföy Teorileri

:
Çeşitli risk ve getiri yaklaşımları altında portföy oluşumlarını inceler. Portföy oluşumu ve yönetime ilişkin, risk-getiri ...

Portföy Yöneticiliği

:
Finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi ...

Pozisyon Fazlası

:
Döviz, menkul kıymet veya herhangi bir finansal enstrumanda sahip olunan net fazla pozisyonu ifade eder. ...

Put Option

:
Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulunduran tarafa, opsiyona konu olan kıymeti yine opsiyonda ...


1. sayfadasınız. Toplam sonuç 1 sayfa.    >>