Borsa Terimleri Sözlüğü

Borsa ile ilgili 315 terim ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz borsa teriminin anlamını bulabilirsiniz.

Aramanızı ister Türkçe>İngilizce ister İngilizce>Türkçe yapabilirsiniz..

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını ve ingilizce karşılığını okuyabilirsiniz..

Rastgele Terimler

Tümünü Yüklenim

:
İlerideki bir tarihte teslimatı veya nakit uzlaşması yapılmak üzere herhangi ibr malın veya finansal aracın ...

Piyasa Gözetimi

:
Borsa’da işlem gören menkul kıymetlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketlerinin, sözkonusu borsanın ilgili birimi ...

Menkul Kıymet

:
Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir ...

İflas

:
Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. ...

Net Bugünkü Değer

:
Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi, ...

İkincil Piyasalar

:
Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır. ...

Yeniden Değerleme

:
Ortaklıkların aktiflerinde kayıtlı bulunan ve amortismana tabi maddi duran varlıklarının enflasyon sebebiyle elde etme maliyeti ...

Kotasyon

:
Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin ...