Borsa Terimleri Sözlüğü

Borsa ile ilgili 315 terim ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz borsa teriminin anlamını bulabilirsiniz.

Aramanızı ister Türkçe>İngilizce ister İngilizce>Türkçe yapabilirsiniz..

Listeden istediğiniz terimi seçerek açıklamasını ve ingilizce karşılığını okuyabilirsiniz..

Rastgele Terimler

Üçüncül Piyasa

:
Tezgahüstü piyasalarda (OTC) yapılan işlemler, üçüncül piyasa işlemi olarak adlandırılır. ...

Value at Risk

:
Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği piyasa ...

Fesih

:
Ortaklık faaliyetlerinin esas sözleşme şartlarına bağlı olarak ya da kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde ...

Finansman Bonoları

:
İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası ...

A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı

:
Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % ...

Forward Forward

:
Sözleşmeye konu olan örneğin bir para piyasası işleminde vade, faiz ve miktar gibi unsurlar üzerinde ...

Satış

:
Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) satmaya istekli oldukları fiyattır. ...

Paranın Dolaşım Hızı

:
Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / ...